Vi bygger Ale vidare

Publicerat 13 april 2015 kl 11:19 i

I helgen så hade socialdemokraterna i Ale sitt 107 årsmöte och utvärderade "supervalåret" med Europaparlamentsval och kommunal-, regionval- och riksdagsval, där det kunde konstateras att partiet numera är vid makten i Sverige och i Ale. Här har alla medlemmar gjort ett aktivt, engagerat och utvecklande arbete för ett bättre liv på alla sätt…

Den nya majoriteten genomför det som moderaterna misslyckades med!

Publicerat 10 februari 2015 kl 09:00 i

Moderaterna klagar i förra veckans tidning på att vi i majoriteten inte la några tilläggsförslag till vårt eget budgetförslag i Omsorgsnämnden. Vi i majoriteten har med hjälp av tjänstemännen arbetat fram förslaget till nämndplan o budget. I nämndplanen har vi då arbetat in det som fullmäktige beslutat om i den verksamhetsplan från de rödgröna med stöd av Aledemokraterna som var den plan som fullmäktige beslutade ska gälla 2015.

Arbetskläder och heltid- en del av jämställdhetsarbetet!

Publicerat 3 september 2014 kl 09:34 i

Vi socialdemokrater tror att nyckeln till förbättrad service i vår kommun ligger i att vår personal trivs och känner sig uppskattade på jobbet. Tyvärr är det allt för sällan så i moderatstyrda Ale. Chefsomsättningen är onormalt hög och i den enda riktiga personalenkät som har gjorts under den senaste mandatperioden vittnar många om brister i den psykosociala arbetsmiljön och man är inte nöjd med ledningen av kommunen.

Det är dags att satsa på en personalpolitik som kan lyfta Ale. Den viktigaste satsningen för oss handlar om rätten till heltidsarbete. Alldeles för många, framför allt kvinnor, arbetar idag ofrivillig deltid. Idag sköts frågan om heltid så dålig av den moderata ledningen att fackförbundet Kommunal har valt att säga upp det lokala kollektivavtalet med Ale kommun. I Ale arbetar bara ca 73 % av personalen heltid medan man i kommuner som arbetat medvetet med en så viktig jämställdhetsfråga når upp emot 85 % som arbetar heltid. Fler som jobbar heltid innebär fler kvinnor som kan leva på sin lön.

För att genomföra förändringen bör vi satsa på att alla som nyanställs i Ale är införstådda med att arbetet i Ale kommun innebär att man ibland tjänstgör på flera arbetsplatser. Vi tror att det är en mycket mer framgångsrik väg att gå än att försöka flytta på medarbetare som kanske varit 20 år eller mer på samma avdelning. Vi måste också göra heltid till normen och i sista hand återkalla delegationen för att fastanställa personal på deltid från enhetscheferna. Ytterligare ett förslag är att synliggöra kostnaderna för alla dessa deltids- och timanställda genom att införa ett högre personalomkostnadspåslag för dessa anställningar.

En annan satsning som vi tror på är att erbjuda våra anställda arbetskläder. Moderatledningen har sagt upp avtalet om arbetskläder, även för äldreboenden, vilket vi inte kan ställa oss bakom. Självklart ska kvinnodominerade yrken som undersköterskor och förskolelärare/barnskötare ha samma rätt till arbetskläder som de, flest män, som arbetar inom till exempel gata och park. Arbetskläder skapar också en tydlig identitet för de som vi är till för. Arbetskläder kan tyckas litet men vi hoppas och tror att det också sänder en tydlig signal till våra medarbetare att de är viktiga för den politiska ledningen.

Vi har också tillsammans med våra samarbetspartners avsatt medel för att gå fortare fram med att ta bort ojämställda löner i vår kommun. Eftersom det kostar upp emot 7 miljoner årligen att komma tillrätta med detta är det hög tid att sätta igång med arbetet.

Paula Örn (S)
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Skolan behöver en socialdemokratiskt ledd regering!

Publicerat 3 september 2014 kl 09:33 i

Jag är oerhört stolt över att vi socialdemokrater trots att vi är i opposition har valt att ta ansvar för utvecklingen av Ales skolor. Vi har inte valt att sätta oss på sidlinjen och spy ur oss insändare efter insändare med exempel för att påvisa hur uselt det är ställt i skolan i Ale. Det är nämligen helt förödande för skolan att uppföra sig på det viset.

Vi är inte nöjda med de kunskapsresultat som våra elever når idag men vi är också väldigt stolta över allt det fina arbete som våra lärare, förskolärare och alla annan personal i skolor och förskolor genomför varje dag och varje vecka. Det finns alla möjligheter att vi tillsammans, både i politiken och med kommunledning, tjänstemän och all personal ska kunna vända utvecklingen i våra skolor. Det kräver som vi ser det två saker; vi måste orka samverka över de politiska blockgränserna för att ge skolan tydliga och långsiktiga spelregler här i vår kommun och det kräver mer resurser.

Vi socialdemokrater ser tydligt att förutsättningarna för oss att förbättra Ales skolor blir mycket bättre med en socialdemokratiskt ledd regering. Det kommer nämligen att innebära tydliga resursförstärkningar av den kommunala ekonomin. Sammanlagt innebär de olika nationella satsningarna på fler traineejobb för unga arbetslösa, på mindre klasser, på fler specialpedagoger/speciallärare, på skolorna med lägst resultat, på mindre förskolegrupper och fler komvuxplatser minst 15 miljoner kronor mer till skolan i Ale. 15 miljoner innebär ca 30 heltidsanställda. Här i Ale har vi också presenterat en budget för kommunen där vi vill satsa 30 miljoner mer på skolan nästa år, utöver löneökningar och kostnadsökningar.

Dessutom lyssnar vi socialdemokrater på forskningen som så tydligt visar vare sig tidigare betyg eller betyg i ordning skapar bättre kunskaper. Vi ser också att den fria etableringsrätten som bland annat skapat 3000 fler gymnasieplatser än elever faktiskt inte leder till en bättre gymnasieskola. Något inte minst vi här i Ale har fått lida för när vi tvingades avveckla Ale gymnasium.
Rösta på socialdemokraterna, för en regering som satsar på skolan och för lokala politiker som lovar att fortsätta vårt goda samarbete över blockgränserna för bättre skolor i Ale!

Dennis Ljunggren (S)
Gruppledare för Socialdemokraterna i Utbildningsnämnden.

När du är som svagast, skall samhället vara som starkast

Publicerat 26 augusti 2014 kl 11:27 i

Ett citat från Stefan Löfvens sommartal i Almedalen. Ett citat som tar grepp över alla delar i vår gemensamma välfärd.

I Socialdemokraternas valmanifest i Västra Götalandsregionen satsar vi på att fortsätta utveckla vården. 

– En fortsatt satsning på betald specialistutbildning för sjuk- och undersköterskor är ett sätt att skapa bra förutsättningar i vården och låta personalen utvecklas.

– Patientkontrakt skall införas  där målsättningen är att man som patient skall känna trygghet i en svår situation. Att få nödvändig information om behandling, undersökning och vad det innebär skall vara en självklarhet för patienten.

– Det långsiktiga målet att erbjuda en fri tandvård upp till 25 års ålder är på väg att klaras av. Idag är det fri tandvård till 24 års ålder och vi fortsätter satsa.

Jag vill också betona vikten av att vi fortsätter att behålla sjukhusen i offentlig regi.

 Det är vi medborgare i Ale och övriga Västra Götaland som via skattsedeln har bidragit till den hälso- och sjukvård vi idag har.

Då vore det märkligt om våra gemensamma investeringar helt plötsligt skulle falla i händerna på något privat bolag. Det räcker att läsa i någon av stockholmstidningarna för att inse att 08-ornas projekt att marknadsanpassa sjukvården inte gynnar oss när vi är patienter.

Att fega ur som politiker och föreslå försäljning av vår gemensamma välfärd så fort det uppstår ett problem är inget jag ställer upp på.

Vi socialdemokrater är beredda att fortsätta utveckla sjukvården till nytta för medborgarna. 

Jim Aleberg – Regionkandidat
Alafors

Sida 1 av 212