Heléne Fritzon, EU-parlamentariker

Vi har bjudit in Heléne Fritzon, EU-parlamentariker. För att beskriva sitt arbete i EU. Missa inte chansen att lyssna och ställa dina frågor. Alla är välkomna, medlem som icke medlem. […]

Regionens sjukhus behöver mer resurser– inte nya sparkrav

Den S-ledda regeringen har skjutit till statsbidrag till regionen i en aldrig tidigare skådad omfattning. Detta gjorde att resultatet för Västra Götalandsregionen slutade på ett överskott på 1,8 miljarder kronor […]

Jytte Guteland, EU-parlamentariker

Jytte berättar om Europaparlament, Gröna given, klimatneutralitet, klimatlag och mycket mera.  Se filmen från mötet 2021-02-17:

Minnesord

Stefan Hagman finns inte längre med oss här i livet, han somnade in till följd av sin ALS under julhelgen, vi minns Stefan med värme. Stefan var bosatt tillsamman med […]

En kyrka för alla!

Vi socialdemokratiska kyrkopolitiker arbetar för att kyrkan ska hälsa alla välkomna. Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat hbtq-personer. Då vi ständigt strävar att […]

Likvärdighet viktigare än skolpengar till skatteparadis

Den bristande likvärdigheten pekas allt oftare ut som det stora problemet i svensk skola. Den extrema marknadiseringen av skolan i Sverige har lett till växande skolsegregation och ojämlikhet. Problemen har nu […]

Kultur- och fritid betalar priset

Under nämndsammanträdet den 3 december valde vi i Socialdemokraterna att lägga ett motförslag till förvaltningens föreslagna verksamhetsplan/budget: att Kultur- och Fritidsnämnden skulle bibehålla sin nuvarande budgetram, men med en utökning på […]

Hur gör vi skillnad?

Politik är att påverka. För att påverka måste man göra något. Ett sätt är att skriva motioner. Motioner till distriktskongressen skall lämnas in senast den 17 december så det är […]

Vårt budgetförslag

Johnny Sundling, utbildningsnämndens ramtilldelning ökas med 7,5 miljoner, i förhållande till koalitionens förslag. Lena Orstadius föreslår att Kultur och fritidsnämnden ramtilldelning ökar med ytterligare 1,8 miljoner, i förhållande till koalitionens […]

Inte okomplicerat att bygga centralt

Äntligen börjar vi närma oss ett genomförande av en av de kanske viktigaste detaljplanerna i kommunen sedan ombyggnaden av 45:an och Norge/Vänernbanan. Våra samhällen från Surte i söder till Älvängen i […]

Satsning på äldreomsorg och äldreomsorgslyft

Sveriges kommuner får ett permanent tillskott av den Socialdemokratiskt ledda regeringen med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, detta innebär upp till 10 miljoner kronor för Ale kommun. Äldreomsorgslyftet […]