Motion om Paradisbanans framtid

Jim Aleberg visar Socialdemokraternas förslag på crossbanans tänkta plats.    Bild: Alekuriren

Motion om Paradisbanans framtid

Ale och i det här fallet Älvängen växer så det knakar. Nya bostadsområden planeras och byggs i hög takt. Företag i Ale har ställt frågan var nästa område för byggnation i Älvängen skall skapas. Flera har pekat på området där Paradisbanan eller som också sägs, crossbanan är belägen.

Frågan om lokalisering av crossbanan har varit uppe tidigare i kommunen och ett par förslag har tagits fram, men har inte lett till någon lösning.

Föreningslivet och samhället behöver gå i samklang även när Älvängen växer. Att som förening stå inför en oklar framtid är både hämmande och ovisst.

Älvbygdens MK skall självklart få en möjlighet att se framåt. Föreningen har funnits i över 70 år och behöver behandlas med värdighet. Det är en stor verksamhet med flera grenar inom motorsporten. Älvbygdens MK har idag över 600 medlemmar och är full av ideer över hur man kan utveckla ungdomsverksamheten och kanske bredda utbudet till Ales ungdomar.

Mellan Älvängen och Alafors, eller närmare beskrivet mellan kraftstationen och alebacken finns ett område som skulle passa utmärkt att lägga en crossbana på. Lokalvägen finns i direkt anslutning. Crossbanan skulle bli sin egen reklamplats i närheten av riksväg 45. Det skulle troligtvis locka ännu fler ungdomar att testa på motorsport. Allmänintresset kommer troligtvis också öka när det skapas en bra tillgänglighet till området. Dessutom finns annan fritidsverksamhet i området där föreningarna säkert kan hitta utbyte med varandra.

Den begränsning som gör att klubben idag inte kan köra vissa dagar skulle kunna tas bort. Det skulle ge förutsättningar att utnyttja alla veckans dagar för träning och tävling.

Vi vill att:

-Ale kommun utreder möjligheten att etablera nuvarande crossbana på den föreslagna platsen i Häljered.

Monica Samuelsson (S) Ledamot kommunfullmäktige

Dennis Ljunggren (S) Ledamot kommunfullmäktige

 

0-taxa ????

Lena Orstadius, vice ordförande i kultur & fritid.

Igår tog nämnden upp ärendet om taxor i kommunen. O- taxan för pensionärer diskuterades. O-taxan innebär fria lokalhyror i Ale.
Förslaget från förvaltningen var att det skulle upphöra, det tyckte vi i S självklart inte.
Vi vill bevara O- taxan för pensionärer i Ale kommun, säger Lena med eftertryck. I utredningen fick vi även med att föreningar för funktionshindrade skall få ingå i O-taxan. Utredningen skall vara klar i juni 2020 och efter det hoppas vi i Socialdemokraterna att det skall bli ett positivt beslut där O-taxan kan vara kvar i framtiden.

 

Nyvald v. ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Johan Nordin nyvald v. ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Johan Nordin blev vald på Socialdemokraternas medlemsmöte den 26 september.

Jag heter Johan Nordin och är nyvald som vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Ett uppdrag som börjar den 1 januari 2020. Jag bor i Älvängen med fru och 2 barn som förgyller mitt liv.

Till vardags jobbar jag som arbetsmiljöingenjör på ett av Sveriges största byggbolag.

Min inställning till politik grundar sig i några grundläggande värderingar som jag tycker är viktiga, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Dessa är så viktiga för mig att jag valde att engagera mig för att kämpa för dem. Då var det självklart att bli medlem i Socialdemokraterna. Inte bara för att jag haft det med mig som barn, inte bara för att jag varit fackligt aktiv, utan kanske mest för att det var det parti som stod för helheten.

Idag är jag politiskt engagerad, jag är medlem i Socialdemokraterna, jag har fått möjligheten att kämpa för vad jag tror på, men framför allt så har jag fått ett förtroende att representera medborgarna som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Där blir de värderingar jag håller som viktigt till faktiska frågor som berör allas vardag. Vi hanterar frågor om hur helheten skall fungera för att kunna fortsätta fungera även i framtiden och det är hållbarhet för mig. Därför är jag socialdemokrat i Ale, för mig är det viktigt att även framtidens samhälle finns till för alla som bor i vårt Ale kommun.

Ny kunskap i Viskadalen

Socialdemokraterna har nu fått in ny kunskap i styrelsen. Lena Orstadius, Karin Heimdal, Inga-lill Andersson och Jim Aleberg har varit på funktionsutbildning en helg i september.

Vi fick förkovra oss i konsten som krävs för att vara en bra ordförande, sekreterare, ledamot och medlemsansvarig.

Det är lätt att tro att man är fullärd inom ett område. Efter en helg i utbildningens tecken inser man hur mycket det finns att stoppa in i huvudet, säger Jim.

Under helgen fick vi nya vänner och tips för att bli en bättre förtroendevald, avslutar Lena och Karin.

Rätt förutsättningar behövs för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

De senaste fyra åren har sjukhusen i Västra Götalandsregionen haft en ekonomisk underfinansiering på grund av det moderatledda styret i vår region. Många patienter får vänta i långa vårdköer. Samtidigt slår personalen larm om orimliga arbetsvillkor. Ofta hörs det från politiska ledningen att det är någon annans fel att de har misslyckats, även om det är M, KD, L, C och MP som styr här i vår region.

Västra Götalandsregionen har haft en god ekonomi. Trots detta har de som styr gett sjukhusen för lite pengar för att kunna leverera den vård som behövs. Sjukhusen i regionen hade ett underskott på runt 1,2 miljarder som följde med in i 2019.

Tack vare Socialdemokraterna har det moderatledda styret fått bra förutsättningar för att kunna ge patienter en god vård. Nationellt har den S-ledda regeringen levererat stora statsbidrag till vård för att kunna korta köerna. Det var även vi socialdemokrater som såg till att sjukhusens underskott ströks, för att slippa gå in med än större besparingskrav 2019. Trots detta har inte minoritetsstyret i Västra Götalandsregionen kunnat styra upp sjukhusen och ge invånarna den vård de är i behov av i rimlig tid. Eftersom underfinansieringen fortsätter kommer underskotten åter uppstå, trots de tuffa sparprogram som sjukhusen genomför, allt tack vare den budget som minoritetsstyre antagit.

Moderatledda styret, det är bättre att agera än att fortsätta blotta att ni – den politiska ledningen – har tappat greppet och står handfallna. Vi har förtroende för personalen på våra sjukhus. Vi är övertygade om att de klarar att både ge en god vård och korta köerna, men då behövs det satsas på långsiktighet och ge de ekonomiska förutsättningar som krävs. Det är så vi kan skapa en mer jämlik sjukvård.

Jim Aleberg

Ersättare i regionstyrelsen

 

Diagrammen som följer visar köerna i vården 2014 när Socialdemokraterna styrt ett antal år och som jämförelse 2019 när M, KD, L, C och MP styrt Västra Götalandsregionen i 5 år.

Jämförelsen visar att det gör skillnad vem man röstar på i valet. Det är inte samma skit, som en del medborgare påstår.

Fram till nästa val 2021 på hösten kommer vi Socialdemokrater fortsätta arbetet med att lägga fram förslag till annan politik. Tyvärr röstar moderaterna och de andra partierna ner våra förslag. Men, skam den som ger sig.

 

Medlemsträff vid Kroksjön

Medlemsträff vid Kroksjön den 27 juni
Tunnbrödsrulle med regnbågslax, grillad korv, kokkaffe, bröd bakat över öppen eld, flugfiskeinstruktion, härliga samtal och information om Abborresjöns fiskeförening och historia om hur arbetet med sjöar och vattendrag går till.
23 grader och solnedgång.
Kan det bli en bättre politisk aktivitet för Socialdemokraternas medlemmar. Fritiden är en viktig politisk fråga där samarbete mellan Ale Kommun och Västragötalandsregionen via Västkuststiftelsen är en förutsättning. Vår medlem Rolf Gustavsson är idag ordförande i fiskeföreningen och ledamot i Västkuststiftelsen.
Ring Rolf om du är intresserad av mer information. 0706-369024
Den ideella fiskeföreningen gör idag ett otroligt fint arbete för att medborgarna skall kunna få tillgång till dessa fina områden.
Det vi kunde önska är att fler medborgare i Ale får tillgång till våra fina skogar och sjöar. En politisk fråga vi får arbeta vidare med framåt.
Avslutningsvis var det glädjande att ett antal personer deltog i aktiviteten och sedan valde att bli medlemmar i Socialdemokraterna i Ale. Vill du också bli medlem så är du hjärtligt välkommen att ringa mig.

Trevlig Sommar
Mvh Jim Aleberg 0700-852544

Snacktuellt från Socialdemokraterna i Ale

Valet till Europaparlamentet
Vi hade en bra valrörelse utifrån förutsättningarna att genomföra en aktiv valrörelse i den mest hektiska månaden. Det genomfördes ett stort antal torgmöten och informationsutdelningar. Seniorutskottet genomförde ett välbesökt möte i Bohus där Olle Ludvigsson berättade om arbetet i parlamentet och beskrev varför det är viktigt att engagera sig i frågorna som hanteras av EU.
Utdelningar i brevlådor och på pendeltågsstationerna genomfördes också.
Av valresultatet kan vi konstatera att vi gick bakåt ett antal procent.

Medlemsträff vid Stora Kroksjön
Det gjordes ett utskick förra veckan med inbjudan till medlemsträff i Stora Kroksjön.
Aktiviteten är den 27 juni och vi träffas utanför Folkets hus i Nol kl 17:15. Det går också bra att ansluta vid Kroksjön kl 18:00.
Sista dag att anmäla sig är den 23 juni, men det är bra om ni anmäler er så fort ni kan så vi kan ombesörja de inköp som behövs i god tid. Anmälan till Jim Aleberg.
Välkomna

Medlemsmöten
Höstens medlemsmöten är
29 augusti , 26 september , 17 oktober , 14 november och 5 december

Styrelsens arbete
Vi har konstaterat i styrelsen att det behöver göras ett omtag av vårt arbete i kommunen. Styrelsen har därför bokat en heldag i augusti. Där skall ett förslag tas fram för arbetet med att skapa en röd tråd fram till nästa val.
Fokus behöver vara att det skall vara roligt att engagera sig i Socialdemokraterna i Ale.
Inga- Lill Andersson har tagit ett ansvar för att tillsammans med medlemsansvariga i våra olika föreningar ta fram ett förslag på hur vi tar hand om medlemmar och nya medlemmar. Detta presenteras i november på medlemsmötet.
Fler arbetsgrupper kommer tillsättas för att skapa ny politik för framtiden.
Vi behöver ha ett högt tempo i arbetet eftersom tiden går fort.
För att vi skall göra Socialdemokraterna i Ale starkt för framtiden behöver vi alla hjälpa till i arbetet.

Ha en trevlig och social sommar!
Mvh Jim Aleberg, ordförande Socialdemokraterna i Ale.