Hur gör vi skillnad?

Politik är att påverka. För att påverka måste man göra något. Ett sätt är att skriva motioner. Motioner till distriktskongressen skall lämnas in senast den 17 december så det är […]

Vårt budgetförslag

Johnny Sundling, utbildningsnämndens ramtilldelning ökas med 7,5 miljoner, i förhållande till koalitionens förslag. Lena Orstadius föreslår att Kultur och fritidsnämnden ramtilldelning ökar med ytterligare 1,8 miljoner, i förhållande till koalitionens […]

Inte okomplicerat att bygga centralt

Äntligen börjar vi närma oss ett genomförande av en av de kanske viktigaste detaljplanerna i kommunen sedan ombyggnaden av 45:an och Norge/Vänernbanan. Våra samhällen från Surte i söder till Älvängen i […]

Satsning på äldreomsorg och äldreomsorgslyft

Sveriges kommuner får ett permanent tillskott av den Socialdemokratiskt ledda regeringen med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, detta innebär upp till 10 miljoner kronor för Ale kommun. Äldreomsorgslyftet […]

Den nya satsningen från den socialdemokratiska regeringen

Vi står för stora utmaningar 2021. Det finns många frågetecken, hur stor blir arbetslösheten? Vad kommer hända med tillväxten? Dessa frågor påverkar hur mycket pengar kommunen kommer kunna lägga på […]

Trafiksäkerhetspromenader

 Trafiksäkerhet!   Synpunkter? Vill du delta på en promenad och diskutera skolvägar och promenadstråk? Klicka på länken för mer information.

Ebbas sjukvårdspolitik är ologisk

Vi Socialdemokrater i Göteborgsområdet har i artikeln beskrivit det som inte kommer med i tv-debatter eller soffor där de obekväma frågorna inte ställs till Ebba. Publicerat av Jim Aleberg Torsdag 31 […]

Motion om Paradisbanans framtid

Motion om Paradisbanans framtid Ale och i det här fallet Älvängen växer så det knakar. Nya bostadsområden planeras och byggs i hög takt. Företag i Ale har ställt frågan var […]

0-taxa ????

Lena Orstadius, vice ordförande i kultur & fritid. Igår tog nämnden upp ärendet om taxor i kommunen. O- taxan för pensionärer diskuterades. O-taxan innebär fria lokalhyror i Ale. Förslaget från […]

Nyvald v. ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Johan Nordin blev vald på Socialdemokraternas medlemsmöte den 26 september. Jag heter Johan Nordin och är nyvald som vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Ett uppdrag som börjar den 1 januari 2020. […]

Ny kunskap i Viskadalen

Socialdemokraterna har nu fått in ny kunskap i styrelsen. Lena Orstadius, Karin Heimdal, Inga-lill Andersson och Jim Aleberg har varit på funktionsutbildning en helg i september. Vi fick förkovra oss […]