Medlemsmöte Skepplanda S-förening

Zoom möte Web

Välkommen till  medlemsmöte Skepplanda S förening. Vi kommer att gå igenom Översiktsplanen för Ale, med på mötet Johan Nordin Samhällsbyggnadsämnden. Detta kommer att hållas via Zoom.   Join Zoom Meeting https://socialdemokraterna.zoom.us/j/83597578410 […]