MEDLEMSINFORMATION kring KYRKOVAL 2021

Medborgarhuset Ledetvägen 6, Alafors

Till medlemmar i Nol-Alafors S-förening och Älvängens S-förening KYRKOTRÄFF Alla partimedlemmar bjuds in till ett särskilt kyrkopolitiskt möte På mötet medverkar gruppledarna Thor Eliasson och Jarl Karlsson samt arbetarekommunens ordförande Jim Aleberg och Anita Amdin, från kyrkorådets s-grupp. På mötet kommer vi att prata om: inför valet behöver vi göra en uppföljning av våra 10 […]

Medlemsmöte

Medborgarhuset Ledetvägen 6, Alafors

Ale Arbetarkommun bjuder in alla till medlemsmöte. Dra gärna med en kompis. Ni är varmt välkomna. Vi bjuder alltid på kaffe. Dagordning Mötets öppnande Dagordningens godkännande Protokollsjusterare Ny sekreterare i styrelsen Jim Budgetinformation                  Monica S Skolfrågor Johnny S Kyrkovalet 2021 Jarl K Motion Johnny S ÖP-översiktsplan Ale Rolf G Övrigt Mötets avslutande Jim Aleberg

Öppet medlemsmöte

Folketshus i Nol plan 1 Noltorget 10, Nol

Nol-Alafors bjuder in Johan Nordin. Vice ordförande i Samhälsbyggnadsnämnden. Vad händer med skolan i Nol? ÖP i Alafors Vi räknar med en livlig diskussion så tveka inte att ta med en kompis. Om du inte kan komma fysiskt så anslut via datorn eller telefon. Vi kommer att vara i matsalen på våning 1. Vi återkommer […]

Inställt Medlemsmöte

Medborgarhuset Ledetvägen 6, Alafors

Inställt Välkomna till Ale Arbetarkommuns medlemsmöte. Det bjuds på kaffe och smörgås. Tänk på: När du kommer finns det handsprit att tillgå. Använd den. Sätt dig på behörigt avstånd och håll dig hemma om du känner dig dålig. På dagordningen Översiktsplan 2050 Redovisning av inlämnade synpunkter från er medlemmar. Kommunbudgeten 2021 Redovisning av nominerade till […]

Öppet medlemsmöte ENDAST VIA ZOOM

Zoom möte Web

Välkomna till en öppen och vänlig diskussion om politiken i allmänhet och Ale i synnerhet. Överlämna inte viktiga frågor om pengar till någon annan. Vi pratar om allt du behöver veta för att förstå vad ekonomer pratar om. Vad är det för skillnad på balans och resultaträkning? Vad menar man med Nettokostnadsandel? Hur hänger skuld, Investering, […]