Medlemsmöte Nol /Alafors S-förening

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Välkomna Från Kol/Stål unionen till EU idag     Med vänlig hälsning.     Lena Dahlqvist  Ordförande i Nol / Alafors S-förening

Medlemsmöte Nol /Alafors S-förening

Nol station Alevägen 41, Sverige

Välkomna Utåtriktad aktivitet vid Tempo och pendeln     Med vänlig hälsning.     Lena Dahlqvist  Ordförande i Nol / Alafors S-förening

Medlemsmöte Nol /Alafors S-förening

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Välkomna Samhällsbyggnadsnämnden-Johan Nordin     Med vänlig hälsning.     Lena Dahlqvist  Ordförande i Nol / Alafors S-förening