Medlemsmöte Nol /Alafors S-förening

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Välkomna Vi har besök från Anette Håkanson som berättar om vad som händer inom utbildningsnämnden. Anette Håkansson Vi har även nomineringar till Arbetarekommun. Revision: Revisor 1 st (2år) Revisorersättare 3 st (1 år)  Arbetarekommuns styrelse Kassör: (2 år) Ledamöter 5 st (2 år)  Ledamöter ersättare 3 st (1 år)  Fanbärare (1 år)  Facklig ledare 1 […]

Årsmöte Nol /Alafors S-förening

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Välkomna till Årsmötet Vid årsmötet skall vi bland annat tala om:. 1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 3. Val 4. Riktlinjer för den kommande verksamheten Vi kommer givetvis äta något gott också. Med vänlig hälsning.   Lena Dahlqvist  Ordförande i Nol / Alafors S-förening

Medlemsmöte Nol /Alafors S-förening

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Välkomna Johnny Sundling berättar om Socialnämnden Med vänlig hälsning.   Lena Dahlqvist  Ordförande i Nol / Alafors S-förening

Medlemsmöte Nol /Alafors S-förening. Tema Girig-Sverige

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika Klas Karlsson kommer att leda diskussionen kring boken Girig-Sverige av Andreas Cervenka. Du har möjlighet att lyssna på den via Storytel.  Du kan prova gratis i 7 dagar genom att följa länken. Bokens längd är knappt 8 timmar så starta nu. https://www.storytel.com/se/sv/books/girig-sverige-så-blev-folkhemmet-ett-paradis-för-de-superrika-1710379?appRedirect=true   För övrigt skall vi göra […]

Medlemsmöte Nol /Alafors S-förening

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Välkomna Jim Aleberg talar om Regionpolitiken. Med vänlig hälsning.   Lena Dahlqvist  Ordförande i Nol / Alafors S-förening

Medlemsmöte Nol /Alafors S-förening

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Välkomna TEMA: Från Kol/Stål unionen till EU idag     Med vänlig hälsning.     Lena Dahlqvist  Ordförande i Nol / Alafors S-förening