Medlemsmöte Surte/Bohus S förening

Församlingshemmet Surte kyrka Kvarnvägen 7, Surte, Sverige

Välkommen till medlemsmöte. Med vänlig hälsning Peter Lindströmm Ordförande i Surte/Bohus S förening

Medlemsmöte Surte/Bohus S förening

Församlingshemmet Surte kyrka Kvarnvägen 7, Surte, Sverige

Välkommen till julfika. Med vänlig hälsning Peter Lindströmm Ordförande i Surte/Bohus S förening

Årsmöte Surte Bohus

Församlingshemmet Surte kyrka Kvarnvägen 7, Surte, Sverige

Välkommen till årsmöte. Med vänlig hälsning Peter Lindströmm Ordförande i Surte/Bohus S förening