Årsmöte Nödinge S-förening

Finngården Vitklövergatan 16, Nödinge

Varmt välkommen till Nödinge socialdemokratiskaförenings årsmöte 1 Val av ordförande för mötet 2 Val av sekreterare för mötet 3 Val av justeringspersoner 4 Godkännande av dagordning 5 Fastställande av röstlängd 6 Årsmötets behöriga utlysande 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 8 Behandling av motioner och styrelsens förslag 9 Valberedning Val av: Styrelse Övriga poster 10 Mötets […]

Årsmöte Skepplanda S förening

Skepplanda Bibliotek Albotorget 2, Skepplanda

Välkommen till medlemsmöte Skepplanda S förening.   Vi kommer att vara i Biblioteket. Dagordning kommer senare.   Välkomna Örjan Claesson Ordförande Skepplanda Socialdemokratiska förening.

Årsmöte Nol /Alafors S-förening

Folketshus i Nol plan 2 Noltorget 10, Nol

Välkomna till Årsmötet Vid årsmötet skall vi bland annat tala om:. 1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 3. Val 4. Riktlinjer för den kommande verksamheten Med vänlig hälsning.   Lena Dahlqvist  Ordförande i Nol / Alafors S-förening

Årsmöte Ale Arbetarekommun

Medborgarhuset Ledetvägen 6, Alafors

  Välkomna till vårt Årsmötet. Dagordning eller tema kommer senare.   Med vänlig hälsning.        Johnny SundlingOrdförande för Socialdemokraterna i Ale