Kommunfullmäktigelistan, 2018-2022

 • 1. Lena Orstadius
  35 år, Älvängen
 • 2. Paula Örn
  44 år, Nödinge
 • 3. Monica Samuelsson
  62 år, Nol
 • 4. Johnny Sundling
  38 år, Skepplanda
 • 5. Ann Lundgren
  52 år, Surte
 • 6. Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
 • 7. Rolf Gustafsson
  73 år, Alafors
 • 8. Catharina Eliasson
  72 år, Alafors
 • 9. Johan Nordin
  37 år, Älvängen
 • 10. Elaine Björkman
  76 år, Skepplanda
 • 11. Klas Karlsson
  57 år, Nol
 • 12. Ingrid Inhammar
  42 år, Älvängen
 • 13. Krister Bergenhus
  58 år, Älvängen
 • 14. Hiba Abdulqader
  25 år, Nödinge
 • 15. Jarl Karlsson
  72 år, Älvängen
 • 16. Christina Oskarsson
  67 år, Surte
 • 17. Aree Saidgaff
  48 år, Nödinge
 • 18. Monica Westberg
  77 år, Nödinge
 • 19. Toni Andersson
  62 år, Bohus
 • 20. Bo-Ivar Andersson
  56 år, Nol
 • 21. Karin Heimdal
  30 år, Älvängen
 • 22. Seppo Tallheden
  58 år, Starrkärr
 • 23. Eva Eriksson
  65 år, Surte
 • 24. Johan Signell
  62 år, Nol
 • 25. Anette Håkansson
  59 år, Alafors
 • 26. Peter Ohlsson
  66 år, Alvhem
 • 27. Ing-Britt Adiels
  86 år, Alafors
 • 28. Andreé Storm
  35 år, Älvängen
 • 29. Sandi Nordin
   
 • 30. Fredrik Samuelsson
  38 år, Nol
 • 31. Emine Khosravi
   
 • 32. Jim Aleberg
  53 år, Alafors
 • 33. Mahlin Engstrand
  48 år, Alafors
 • 34. Örjan Claesson
  74 år, Hålanda
 • 35. Inga-Lill Andersson
  77 år, Bohus
 • 36. Eje Engstrand
  79 år, Alafors
 • 37. Jessica Norberg
  47 år, Älvängen
 • 38. Anita Amdin
  44 år, Alafors
 • 39. Bengt Lundberg
  72 år, Älvängen
 • 40. Wivi-anne Radesjö
  83 år, Bohus
 • 41. Kjell Stensson
  75 år, Nol
 • 42. Ulrica Martinsson
  49 år, Alvhem
 • 43. Jens-Peter Larsen
  55 år, Nol
 • 44. Sari Andersson
  47 år, Bohus
 • 45. Thor Eliasson
  82 år, Alafors
 • 46. Åse Hagborg Aleberg
  50 år, Alafors
 • 47. Denny Olausson
  45 år, Älvängen
 • 48. Stina-Kajsa Melin
  76 år, Surte
 • 49. Gert Karlsson
  67 år, Nol
 • 50. Carina Ackerfors
  56 år, Alafors
 • 51. Sven Pettersson
  85 år, Nödinge

Kommunstyrelsen

 • Monica Samuelsson
  62 år, Nol
  Vice Ordf.
 • Ann Lundgren
  52 år, Surte
  Ledamot
 • Christina Oskarsson
  67 år, Surte
  Ledamot
 • Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
  Ledamot
 • Johnny Sundling
  38 år, Skepplanda
  Ersättare
 • Johan Nordin
  37 år, Älvängen
  Ersättare
 • Björn Norberg

  Ersättare

Utbildningsnämnden

 • Johnny Sundling
  38 år, Skepplanda
  Vice Ordf.
 • Ingrid Inhammar
  Älvängen
  Ledamot
 • Toni Andersson
  Bohus
  Ledamot
 • Carina Ackerfors
  Alafors
  Ersättare
 • Gunnar Skaven

  Ersättare
 • Aree Saidgaff
  48 år, Nödinge
  Ersättare

Socialnämnden

 • Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
  Vice Ordf.
 • Elaine Björkman
  Skepplanda
  Ledamot
 • Karin Heimdal
  30 år, Älvängen
  Ledamot
 • Sandi Nordin

  Ersättare
 • Monica Westberg
  Nödinge
  Ersättare
 • Krister Bergenhus
  Älvängen
  Ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Johan Nordin
  37 år, Älvängen
  Vice Ordf.
 • Niklas Ulfheden

  Ledamot
 • Emine Khosravi

  Ledamot
 • Seppo Tallheden
  Starrkärr
  Ersättare
 • Leilf Falkenström

  Ersättare
 • Sari Andersson
  47 år, Bohus
  Ersättare

Kultur- & fritidsnämnden

 • Björn Norberg

  Vice Ordf.
 • Lena Orstadius
  Älvängen
  Ledamot
 • Hiba Abdulqader
  25 år, Nödinge
  Ledamot
 • Eje Engstrand
  Alafors
  Ersättare
 • Mohammad Bitar

  Ersättare

Servicenämnden

 • Lars-Ove Hellman

  Vice Ordf.
 • Catharina Eliasson
  Alafors
  Ledamot
 • Ann Lundgren
  52 år, Surte
  Ledamot
 • Petra Öhrberg

  Ersättare
 • Kjell Stensson
  75 år, Nol
  Ersättare
 • Bengt Lundberg
  Älvängen
  Ersättare

Valnämnd

 • Sandi Nordin

  Vice Ordf.
 • Örjan Claesson
  Hålanda
  Ledamot
 • Elisabeth Bredesen

  Ersättare
 • Anette Håkansson
  59 år, Alafors
  Ersättare
 • Kenneth Olsson

  Ersättare

Överförmyndarnämnden

 • Eva Eriksson
  Surte
  Vice Ordf.
 • Ing-Britt Adiels
  Alafors
  Ledamot
 • Kjell Stensson
  75 år, Nol
  Ersättare

AB Alebyggen

 • Jarl Karlsson
  Älvängen
  Vice Ordf.
 • Paula Örn
  Nödinge
  Ledamot
 • Mahlin Engstrand
  Alafors
  Ersättare
 • Christina Oskarsson
  67 år, Surte
  Ersättare

Ortsutvecklingsmöten

  Alafors

 • Niklas Ulfheden
 • Alvhem

 • Willy Kölborg
 • Bohus

 • Christina Oskarsson
  67 år, Surte
 • Hålanda

 • Örjan Claesson
  Hålanda
 • Nol

 • Gert Karlsson
  67 år, Nol
 • Nödinge

 • Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
 • Skepplanda

 • Johnny Sundling
  38 år, Skepplanda
 • Starrkärr

 • Seppo Tallheden
  Starrkärr
 • Surte

 • Ann Lundgren
  52 år, Surte
 • Älvängen

 • Ingrid Inhammar
  Älvängen

Revisorer

 • Irene Hellekant

  Ordförande
 • Willy Kölborg

  Ledamot

Räddningstjänsten (borf)

 • Catharina Eliasson
  Alafors
  Ledamot
 • Irene Hellekant

  Revisor