Förtroendevalda

Pga ändrade arbeten och flyttning från kommunen har redigering av listan gjorts 2018-12-19.

Alla partiets företrädare kan nås via förnamn.efternamn@ale.se

Kommunfullmäktigelistan, 2018-2022

 • 1. Paula Örn
  41 år, Nödinge
 • 2. Stefan Hagman
  51 år, Nödinge
 • 3. Monica Samuelsson
  62 år, Nol
 • 4. Johnny Sundling
  38 år, Skepplanda
 • 5. Ann Lundgren
  52 år, Surte
 • 6. Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
 • 7. Lena Orstadius
  32 år, Älvängen
 • 8. Rolf Gustafsson
  70 år, Alafors
 • 9. Catharina Eliasson
  69 år, Alafors
 • 10. Johan Nordin
  37 år, Älvängen
 • 11. Isabella Andersson
  21 år, Bohus
 • 12. Elaine Björkman
  73 år, Skepplanda
 • 13. Klas Karlsson
  54 år, Nol
 • 14. Ingrid Inhammar
  39 år, Älvängen
 • 15. Krister Bergenhus
  55 år, Älvängen
 • 16. Hiba Abdulqader
  25 år, Nödinge
 • 17. Jarl Karlsson
  69 år, Älvängen
 • 18. Christina Oskarsson
  67 år, Surte
 • 19. Gabriel Ljunggren
  21 år, Bohus
 • 20. Aree Saidgaff
  48 år, Nödinge
 • 21. Monica Westberg
  74 år, Nödinge
 • 22. Toni Andersson
  59 år, Bohus
 • 23. Zainab Tilako
  49 år, Nödinge
 • 24. Bo-Ivar Andersson
  53 år, Nol
 • 25. Karin Heimdal
  30 år, Älvängen
 • 26. Seppo Tallheden
  55 år, Starrkärr
 • 27. Eva Eriksson
  62 år, Surte
 • 28. Johan Signell
  59 år, Nol
 • 29. Anette Håkansson
  59 år, Alafors
 • 30. Peter Ohlsson
  63 år, Alvhem
 • 31. Ing-Britt Adiels
  83 år, Alafors
 • 32. Andreé Storm
  32 år, Älvängen
 • 33. Christina Magnusson Wallöe
  61 år, Nödinge
 • 34. Fredrik Samuelsson
  35 år, Nol
 • 35. Sandra Samuelsson
  45 år, Älvängen
 • 36. Jim Aleberg
  50 år, Alafors
 • 37. Mahlin Engstrand
  45 år, Alafors
 • 38. Örjan Claesson
  71 år, Hålanda
 • 39. Inga-Lill Andersson
  74 år, Bohus
 • 40. Eje Engstrand
  76 år, Alafors
 • 41. Jessica Norberg
  44 år, Älvängen
 • 42. Anita Amdin
  44 år, Alafors
 • 43. Bengt Lundberg
  69 år, Älvängen
 • 44. Wivi-anne Radesjö
  83 år, Bohus
 • 45. Kjell Stensson
  75 år, Nol
 • 46. Ulrica Martinsson
  49 år, Alvhem
 • 47. Jens-Peter Larsen
  52 år, Nol
 • 48. Sari Andersson
  47 år, Bohus
 • 49. Thor Eliasson
  79 år, Alafors
 • 50. Åse Hagborg Aleberg
  47 år, Alafors
 • 51. Denny Olausson
  45 år, Älvängen
 • 52. Stina-Kajsa Melin
  73 år, Surte
 • 53. Gert Karlsson
  67 år, Nol
 • 54. Carina Ackerfors
  53 år, Alafors
 • 55. Sven Pettersson
  82 år, Nödinge

Kommunstyrelsen

 • Monica Samuelsson
  62 år, Nol
  Vice Ordf.
 • Ann Lundgren
  52 år, Surte
  Ledamot
 • Christina Oskarsson
  67 år, Surte
  Ledamot
 • Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
  Ledamot
 • Johnny Sundling
  38 år, Skepplanda
  Ersättare
 • Rolf Gustafsson
  70 år, Alafors
  Ersättare
 • Lena Orstadius
  32 år, Älvängen
  Ersättare

Utbildningsnämnden

 • Johnny Sundling
  38 år, Skepplanda
  Vice Ordf.
 • Ingrid Inhammar
  39 år, Älvängen
  Ledamot
 • Toni Andersson
  59 år, Bohus
  Ledamot
 • Carina Ackerfors
  53 år, Alafors
  Ersättare
 • Gunnar Skaven

  Ersättare
 • Aree Saidgaff
  48 år, Nödinge
  Ersättare

Omsorg- & arbetsmarknadsnämnden

 • Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
  Vice Ordf.
 • Elaine Björkman
  73 år, Skepplanda
  Ledamot
 • Zainab Tilako
  49 år, Nödinge
  Ledamot
 • Karin Heimdal
  30 år, Älvängen
  Ersättare
 • Monica Westberg
  74 år, Nödinge
  Ersättare
 • Krister Bergenhus
  55 år, Älvängen
  Ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Rolf Gustafsson
  70 år, Alafors
  Vice Ordf.
 • Johan Nordin
  37 år, Älvängen
  Ledamot
 • Sandra Samuelsson
  45 år, Älvängen
  Ledamot
 • Seppo Tallheden
  55 år, Starrkärr
  Ersättare
 • Bo-Ivar Andersson
  53 år, Nol
  Ersättare
 • Sari Andersson
  47 år, Bohus
  Ersättare

Kultur- & fritidsnämnden

 • Lena Orstadius
  32 år, Älvängen
  Vice Ordf.
 • Gabriel Ljunggren
  21 år, Bohus
  Ledamot
 • Hiba Abdulqader
  25 år, Nödinge
  Ledamot
 • Eje Engstrand
  76 år, Alafors
  Ersättare
 • Mohammad Bitar

  Ersättare

Servicenämnden

 • Andreé Storm
  32 år, Älvängen
  Vice Ordf.
 • Catharina Eliasson
  69 år, Alafors
  Ledamot
 • Isabella Andersson
  21 år, Bohus
  Ledamot
 • Lars-Ove Hellman

  Ersättare
 • Niklas Ulfheden

  Ersättare
 • Bengt Lundberg
  69 år, Älvängen
  Ersättare

Valnämnd

 • Christina Magnusson Wallöe
  61 år, Nödinge
  Vice Ordf.
 • Örjan Claesson
  71 år, Hålanda
  Ledamot
 • Ulrika Martinsson

  Ledamot
 • Elisabeth Bredesen

  Ersättare
 • Anette Håkansson
  59 år, Alafors
  Ersättare
 • Kenneth Olsson

  Ersättare

Överförmyndarnämnden

 • Eva Eriksson
  62 år, Surte
  Vice Ordf.
 • Ing-Britt Adiels
  83 år, Alafors
  Ledamot
 • Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
  Ersättare

AB Alebyggen

 • Jarl Karlsson
  69 år, Älvängen
  Vice Ordf.
 • Paula Örn
  41 år, Nödinge
  Ledamot
 • Mahlin Engstrand
  45 år, Alafors
  Ersättare
 • Christina Oskarsson
  67 år, Surte
  Ersättare

Ortsutvecklingsmöten

  Alafors

 • Rolf Gustafsson
  70 år, Alafors
 • Alvhem

 • Willy Kölborg
 • Bohus

 • Isabella Andersson
  21 år, Bohus
 • Hålanda

 • Örjan Claesson
  71 år, Hålanda
 • Nol

 • Gert Karlsson
  67 år, Nol
 • Nödinge

 • Stefan Hagman
  51 år, Nödinge
 • Skepplanda

 • Johnny Sundling
  38 år, Skepplanda
 • Starrkärr

 • Seppo Tallheden
  55 år, Starrkärr
 • Surte

 • Ann Lundgren
  52 år, Surte
 • Älvängen

 • Ingrid Inhammar
  39 år, Älvängen

Revisorer

 • Irene Hellekant

  Ordförande
 • Willy Kölborg

  Ledamot

Räddningstjänsten (borf)

 • Catharina Eliasson
  69 år, Alafors
  Ledamot
 • Stefan Hagman
  51 år, Nödinge
  Ersättare