Förtroendevalda

Pga ändrade arbeten och flyttning från kommunen har redigering av listan gjorts 2016-11-01.

Kommunfullmäktigelistan, mandatperioden 2014-2018

 • 1. Paula Örn
  40 år, Nödinge
 • 2. –
   
 • 3. Kristina Raad
  25 år, Nödinge
 • 4. Klas Karlsson
  53 år, Nol
 • 5. Inga-Lill Andersson
  73 år, Bohus
 • 6. Thomas Hermansson
  44 år, Nödinge
 • 7. Catharina Eliasson
  68 år, Alafors
 • 8. Dennis Ljunggren
  46 år, Nödinge
 • 9. Christina Oskarsson
  67 år, Surte
 • 10. Anders Rollings
  38 år, Skepplanda
 • 11. –
   
 • 12. Toni Andersson
  58 år, Bohus
 • 13. Ingrid Inhammar
  38 år, Älvängen
 • 14. Jean Altun
  45 år, Nödinge
 • 15. Monica Samuelsson
  62 år, Nol
 • 16. Rolf Gustafsson
  69 år, Alafors
 • 17. Natalya Raad
  46 år, Nödinge
 • 18. Jarl Karlsson
  68 år, Älvängen
 • 19. Peter Ohlsson
  62 år, Alvhem
 • 20. Jessica Norberg
  43 år, Älvängen
 • 21. Mahlin Engstrand
  44 år, Alafors
 • 22. –
   
 • 23. Josefin Oskarsson
  23 år, Surte
 • 24. Stefan Hagman
  50 år, Nödinge
 • 25. Elaine Björkman
  72 år, Skepplanda
 • 26. –
   
 • 27. –
   
 • 28. Seppo Tallheden
  54 år, Starrkärr
 • 29. Ing-Britt Andersson
  82 år, Alafors
 • 30. Monica Westberg
  73 år, Nödinge
 • 31. Örjan Claesson
  70 år, Hålanda
 • 32. Eva Eriksson
  61 år, Surte
 • 33. Eje Engstrand
  75 år, Alafors
 • 34. –
   
 • 35. Bo-Ivar Andersson
  52 år, Nol
 • 36. Stina-Kajsa Melin
  72 år, Surte
 • 37. Fredrik Samuelsson
  34 år, Nol
 • 38. Jim Aleberg
  49 år, Alafors
 • 39. –
   
 • 40. Hasse Andersson
  74 år, Nödinge
 • 41. Emelie Dahlqvist
  24 år, Alafors
 • 42. Adham Raad
  49 år, Älvängen
 • 43. Gunilla Hagman
  56 år, Bohus
 • 44. –
   
 • 45. –
   
 • 46. Mohammad Bitar
  71 år, Bohus
 • 47. Bengt Lundberg
  68 år, Älvängen
 • 48. Åse Hagborg Aleberg
  46 år, Alafors
 • 49. Tony Norrman
  53 år, Skepplanda
 • 50. Sonja Ljunggren
  43 år, 3Nödinge
 • 51. Thor Eliasson
  78 år, Alafors
 • 52. Nor AlKhatib
  50 år, Nödinge
 • 53. Leif Andersson
  67 år, Nol
 • 54. Jessika Forsell
  45 år, Surte
 • 55. Johan Signell
  58 år, Nol
 • 56. –
   
 • 57. Sven Pettersson
  81 år, Nödinge
 • 58. –
   
 • 59. Lars-Gunnar Wallin
  73 år, Älvängen
 • 60. Gun Andersson
  70 år, Nol
 • 61. Lennart Norén
  74 år, Älvängen
 • 62. Tina Andersson
  56 år, Älvängen
 • 63. Arne Birch
  76 år, Älvängen
 • 64. Rebecca Flinck
  62 år, Hålanda
 • 65. Magnus Aili
  50 år, Alafors
 • 66. Elisabeth Bredesen
  51 år, Älvängen
 • 67. Schadrach Odiambo
  64 år, Bohus
 • 68. Denny Olausson
  45 år, Älvängen
 • 69. Jan Jarenfors
  68 år, Älvängen

Kommunstyrelsen

 • Paula Örn
  Nödinge
  Ordförande
  070-4320271
  paula.orn@ale.se
 • Stefan Hagman
  Nödinge
  2.a v ordf.
   
   
 • Christina Oskarsson
  Surte
  Ledamot
   
   
 • Klas Karlsson
  Nol
  Ledamot
   
   
 • Dennis Ljunggren
  Nödinge
  Ersättare
   
   
 • Monica Samuelsson
  Nol
  Ersättare
   
   
 • Rolf Gustafsson
  Alafors
  Ersättare
   
   
 • Jessica Norberg
  Älvängen
  Ersättare
   
   

Utbildningsnämnden

 • Dennis Ljunggren
  Nödinge
  Ordförande
  0739-88 17 07
  dennis.ljunggren@ale.se
 • Jessica Norberg
  Älvängen
  Ledamot
   
   
 • Toni Andersson
  Bohus
  Ersättare
   
   
 • Thomas Hermansson
  Nödinge
  Ersättare
   
   
 • Lena Orstadius
  Älvängen
  Ersättare
   
   
 • Carina Ackerfors
  Alafors
  Ersättare
   
   

Omsorg- & arbetsmarknadsnämnden

 • Monica Samuelsson
  Nol
  Ordförande
  0702-82 99 45
  monica.samuelsson@live.se
 • Johan Signell
  Nol
  Ledamot
   
   
 • Jean Altun
  Nödinge
  Ledamot
   
   
 • Elaine Björkman
  Skepplanda
  Ersättare
   
   
 • Monica Westberg
  Nödinge
  Ersättare
   
   
 • Jens-Peter Larsen
  Nol
  Ersättare
   
   
 • Cecilia Ivarson Kunze

  Ersättare
   
   

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Rolf Gustafsson
  Alafors
  Ordförande
  0706–369024
  rolf.gustavsson@gus.pp.se
 • Seppo Tallheden
  Starrkärr
  Ledamot
   
   
 • Krister Bergenhus
  Älvängen
  Ledamot
   
   
 • Andreé Storm
  Älvängen
  Ersättare
   
   
 • Catharina Eliasson
  Alafors
  Ledamot
   
   
 • Gunilla Hagman
  Bohus
  Ersättare
   
   
 • Bo-Ivar Andersson
  Nol
  Ersättare
   
   

Kultur- & fritidsnämnden

 • Anders Rollings
  Skepplanda
  2.a v ordf.
   
   
 • Stefan Hagman
  Nödinge
  Ordförande
  0705610514
  stefan.hagman@ale.se
 • Ingrid Inhammar
  Älvängen
  Ledamot
   
   
 • Zainab Tilako
  Nödinge
  Ersättare
   
   
 • Batoul Raad
  Nödinge
  Ersättare
   
   
 • Eje Engstrand
  Alafors
  Ersättare
   
   

Valnämnd

 • Eva Eriksson
  Surte
  Ordförande
  070-2565811
  eva.er@hotmail.com
 • Lena Orstadius
  Älvängen
  2.a v ordf.
   
   
 • Örjan Claesson
  Hålanda
  Ledamot
   
   
 • Catharina Eliasson
  Alafors
  Ersättare
   
   
 • Ing-Britt Andersson
  Alafors
  Ersättare
   
   

Överförmyndarnämnden

 • Eva Eriksson
  Surte
  Ordförande
  070-2565811
  eva.er@hotmail.com
 • Ing-Britt Andersson
  Alafors
  Ledamot
   
   
 • Thor Eliasson
  Alafors
  Ersättare
   
   

AB Alebyggen

 • Jarl Karlsson
  Älvängen
  Ordförande
  073-0748407
  jalle.ale@telia.com
 • Mahlin Engstrand
  Alafors
  Ledamot
   
   
 • Fredrik Samuelsson
  Nol
  Ersättare
   
   
 • Natalya Raad
  Nödinge
  Ersättare
   
   
 • Christina Oskarsson
  Surte
  Ersättare
   
   

Ortsutvecklingsmöten

  Alafors

 • Catharina Eliasson
  Alafors
   
   
 • Rolf Gustafsson
  Alafors
   
   
 • Alvhem

 • Peter Ohlsson
  Alvhem
   
   
 • Willy Kölborg
  Skepplanda
   
   
 • Bohus

 • Inga-Lill Andersson
  Bohus
   
   
 • Mohammad Bitar
  Bohus
   
   
 • Hålanda

 • Örjan Claesson
  Hålanda
   
   
 • Nol

 • Klas Karlsson
  Nol
   
   
 • Monica Samuelsson
  Nol
   
   
 • Nödinge

 • Sven Pettersson
  Nödinge
   
   
 • Nor AlKhatib
  Nödinge
   
   
 • Skepplanda

  Inga S-ledamöter i presidiet.

  Starrkärr

 • Seppo Tallheden
  Starrkärr
   
   
 • Thor Eliasson
  Alafors
   
   
 • Surte

 • Christina Oskarsson
  Surte
   
   
 • Jessika Forsell
  Surte
   
   
 • Älvängen

 • Jarl Karlsson
  Älvängen
   
   
 • Ingrid Inhammar
  Älvängen
   
   

Revisorer

 • Irene Hellekant

   
   
 • Kjell Stensson

   
   
 • Willy Kölborg
  Skepplanda
   
   
 • Ingela Sten