Kalender

Januari

2018-01-25 (torsdag) – Medlemsmöte.
Folkets hus Nol.

Mars

2018-03-10 (lördag) – Årsmöte med fastställande av kommunfullmäktigelistan.
Folkets hus Nol.

Maj

2018-05-07 (måndag) – Fastställande av kommunalt handlingsprogram
Folkets hus Nol.