Arbetskläder och heltid- en del av jämställdhetsarbetet!

Publicerat 3 september 2014 kl 09:34 i

Vi socialdemokrater tror att nyckeln till förbättrad service i vår kommun ligger i att vår personal trivs och känner sig uppskattade på jobbet. Tyvärr är det allt för sällan så i moderatstyrda Ale. Chefsomsättningen är onormalt hög och i den enda riktiga personalenkät som har gjorts under den senaste mandatperioden vittnar många om brister i den psykosociala arbetsmiljön och man är inte nöjd med ledningen av kommunen.

Det är dags att satsa på en personalpolitik som kan lyfta Ale. Den viktigaste satsningen för oss handlar om rätten till heltidsarbete. Alldeles för många, framför allt kvinnor, arbetar idag ofrivillig deltid. Idag sköts frågan om heltid så dålig av den moderata ledningen att fackförbundet Kommunal har valt att säga upp det lokala kollektivavtalet med Ale kommun. I Ale arbetar bara ca 73 % av personalen heltid medan man i kommuner som arbetat medvetet med en så viktig jämställdhetsfråga når upp emot 85 % som arbetar heltid. Fler som jobbar heltid innebär fler kvinnor som kan leva på sin lön.

För att genomföra förändringen bör vi satsa på att alla som nyanställs i Ale är införstådda med att arbetet i Ale kommun innebär att man ibland tjänstgör på flera arbetsplatser. Vi tror att det är en mycket mer framgångsrik väg att gå än att försöka flytta på medarbetare som kanske varit 20 år eller mer på samma avdelning. Vi måste också göra heltid till normen och i sista hand återkalla delegationen för att fastanställa personal på deltid från enhetscheferna. Ytterligare ett förslag är att synliggöra kostnaderna för alla dessa deltids- och timanställda genom att införa ett högre personalomkostnadspåslag för dessa anställningar.

En annan satsning som vi tror på är att erbjuda våra anställda arbetskläder. Moderatledningen har sagt upp avtalet om arbetskläder, även för äldreboenden, vilket vi inte kan ställa oss bakom. Självklart ska kvinnodominerade yrken som undersköterskor och förskolelärare/barnskötare ha samma rätt till arbetskläder som de, flest män, som arbetar inom till exempel gata och park. Arbetskläder skapar också en tydlig identitet för de som vi är till för. Arbetskläder kan tyckas litet men vi hoppas och tror att det också sänder en tydlig signal till våra medarbetare att de är viktiga för den politiska ledningen.

Vi har också tillsammans med våra samarbetspartners avsatt medel för att gå fortare fram med att ta bort ojämställda löner i vår kommun. Eftersom det kostar upp emot 7 miljoner årligen att komma tillrätta med detta är det hög tid att sätta igång med arbetet.

Paula Örn (S)
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Skolan behöver en socialdemokratiskt ledd regering!

Publicerat 3 september 2014 kl 09:33 i

Jag är oerhört stolt över att vi socialdemokrater trots att vi är i opposition har valt att ta ansvar för utvecklingen av Ales skolor. Vi har inte valt att sätta oss på sidlinjen och spy ur oss insändare efter insändare med exempel för att påvisa hur uselt det är ställt i skolan i Ale. Det är nämligen helt förödande för skolan att uppföra sig på det viset.

Vi är inte nöjda med de kunskapsresultat som våra elever når idag men vi är också väldigt stolta över allt det fina arbete som våra lärare, förskolärare och alla annan personal i skolor och förskolor genomför varje dag och varje vecka. Det finns alla möjligheter att vi tillsammans, både i politiken och med kommunledning, tjänstemän och all personal ska kunna vända utvecklingen i våra skolor. Det kräver som vi ser det två saker; vi måste orka samverka över de politiska blockgränserna för att ge skolan tydliga och långsiktiga spelregler här i vår kommun och det kräver mer resurser.

Vi socialdemokrater ser tydligt att förutsättningarna för oss att förbättra Ales skolor blir mycket bättre med en socialdemokratiskt ledd regering. Det kommer nämligen att innebära tydliga resursförstärkningar av den kommunala ekonomin. Sammanlagt innebär de olika nationella satsningarna på fler traineejobb för unga arbetslösa, på mindre klasser, på fler specialpedagoger/speciallärare, på skolorna med lägst resultat, på mindre förskolegrupper och fler komvuxplatser minst 15 miljoner kronor mer till skolan i Ale. 15 miljoner innebär ca 30 heltidsanställda. Här i Ale har vi också presenterat en budget för kommunen där vi vill satsa 30 miljoner mer på skolan nästa år, utöver löneökningar och kostnadsökningar.

Dessutom lyssnar vi socialdemokrater på forskningen som så tydligt visar vare sig tidigare betyg eller betyg i ordning skapar bättre kunskaper. Vi ser också att den fria etableringsrätten som bland annat skapat 3000 fler gymnasieplatser än elever faktiskt inte leder till en bättre gymnasieskola. Något inte minst vi här i Ale har fått lida för när vi tvingades avveckla Ale gymnasium.
Rösta på socialdemokraterna, för en regering som satsar på skolan och för lokala politiker som lovar att fortsätta vårt goda samarbete över blockgränserna för bättre skolor i Ale!

Dennis Ljunggren (S)
Gruppledare för Socialdemokraterna i Utbildningsnämnden.

När du är som svagast, skall samhället vara som starkast

Publicerat 26 augusti 2014 kl 11:27 i

Ett citat från Stefan Löfvens sommartal i Almedalen. Ett citat som tar grepp över alla delar i vår gemensamma välfärd.

I Socialdemokraternas valmanifest i Västra Götalandsregionen satsar vi på att fortsätta utveckla vården. 

– En fortsatt satsning på betald specialistutbildning för sjuk- och undersköterskor är ett sätt att skapa bra förutsättningar i vården och låta personalen utvecklas.

– Patientkontrakt skall införas  där målsättningen är att man som patient skall känna trygghet i en svår situation. Att få nödvändig information om behandling, undersökning och vad det innebär skall vara en självklarhet för patienten.

– Det långsiktiga målet att erbjuda en fri tandvård upp till 25 års ålder är på väg att klaras av. Idag är det fri tandvård till 24 års ålder och vi fortsätter satsa.

Jag vill också betona vikten av att vi fortsätter att behålla sjukhusen i offentlig regi.

 Det är vi medborgare i Ale och övriga Västra Götaland som via skattsedeln har bidragit till den hälso- och sjukvård vi idag har.

Då vore det märkligt om våra gemensamma investeringar helt plötsligt skulle falla i händerna på något privat bolag. Det räcker att läsa i någon av stockholmstidningarna för att inse att 08-ornas projekt att marknadsanpassa sjukvården inte gynnar oss när vi är patienter.

Att fega ur som politiker och föreslå försäljning av vår gemensamma välfärd så fort det uppstår ett problem är inget jag ställer upp på.

Vi socialdemokrater är beredda att fortsätta utveckla sjukvården till nytta för medborgarna. 

Jim Aleberg – Regionkandidat
Alafors

Våra gamla förtjänar hemlagad mat!

Publicerat 26 augusti 2014 kl 11:25 i

Vi socialdemokrater vill satsa på att utveckla våra äldres inflytande över sin vardag. Ett av förslagen för att uppnå detta är att vi vill att våra gamla som inte själva kan klara sin matlagning ska få hjälp av hemtjänsten med att laga maten hemma. En uppföljning gjord av Högskolan i Kristianstad visar att de äldre får bättre aptit och äter mer när man får maten lagad hemma istället för levererad kall. Vi ser möjligheten att själv välja råvaror, smaksättning och vad man är sugen på idag som en stor förbättring.

Men det är inte allt vi vill göra. För oss är det viktigt att man ska ha rätt att bestämma själv, även om man är beroende av hemtjänst. Därför vill vi utveckla modellen där du har rätt att inom beviljad tid själv styra vilken insats du vill ha.

Man kanske har haft besök under helgen och varit och handlat och då vill man hellre få vardagsrummet dammsuget än att gå och handla på måndagen. Är det strålande vackert väder kanske man hellre vill gå en promenad eller sitta en stund i solen på balkongen än att dammsuga. Vi tror att våra gamla är fullt kapabla att själva tala om vad de vill göra. Vi tror också att det ger mycket bättre inflytande än att försöka byta hemtjänstföretag stup i kvarten…

En del förslag som cirkulerar bygger på att det ska levereras mat varje dag någonstans ifrån. Det skulle innebära ungefär 5 heltidstjänster bara för att köra leveranser. Det är tid som vi hellre vill prioritera till att vår personal får mer tid hemma hos våra äldre.

Om du också tycker att våra gamla förtjänar hemlagad mat tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i höstens val!

Monica Samuelsson

Desperata moderater lovar allt till alla

Publicerat 8 augusti 2014 kl 09:20 i

I den senaste SCB undersökningen av partisympatier innan sommaren fick moderaterna i vårt område bara stöd av 15,9 % av befolkningen. Det är i och för sig en undersökning med ganska litet underlag men det kanske kan förklara den desperation som nu verkar sprida sig inom moderaterna i Ale.

Vi rödgröna partier presenterade i juni ett fullt finansierat och i samarbete framtaget budgetförslag för Ale kommun. I detta finns bland mycket annat en satsning på, i första läget, två till tre ytterligare näridrottsplatser. En fråga som vi socialdemokrater också inhämtat alebornas synpunkter på i de dialogprogram som vi i mars skickade till alla hushåll i Ale.
Döm om vår förvåning när moderaterna efter att ha läst vårt budgetförslag presenterar att nu ska det byggas näridrottsplatser precis överallt i hela kommunen. Kosta vad det kosta vill…….

Vi socialdemokrater kunde också tillsammans med våra samarbetspartier presentera en omfattande skolsatsning i vårt budgetförslag. Ungefär 30 miljoner kronor i helt nya pengar att satsa på till exempel mindre grupper och mer personal.
Raskt lovar moderaterna veckan efter att matcha vår satsning på skolan. För att ytterligare en vecka senare hävda att inte en krona ska sparas i omsorgsverksamheten. Det är kanske bra om moderaterna pratar ihop sig om hur man ska matcha vår satsning utan att behöva göra en enda omprioritering? Känns inte särskilt trovärdigt.

Till sist kommer vi till det socialdemokratiska förslaget om att förbättra matsituationen för våra äldre genom att införa matlagning i hemmet. En verksamhet som under flera år pågått i Munkedals kommun och som 100 % av de gamla upplever som en förbättring.
Hellre än att ställa upp på ett förslag som de äldre uppfattar som mycket positivt och som är genomförbart utifrån att det redan görs i en mindre kommun i vårt närområde ska desperata moderater absolut hitta på något annat.
Detta blir ”restaurangmat” till alla. Man hävdar att detta inte skulle bli dyrare utan att ta upp frågor om hur kostnaden för att köra ut mat i en långsmal kommun med ganska få berörda eller hur man ska klara de varmhållningsregler som för länge sedan tvingade kommunerna att sluta med utkörning av varm mat från våra kök?

Moderaternas nationella påhitt om finansiering ”krona för krona” verkar inte gälla i Ale. Här lovar istället stressade moderater att bygga vad som helst, att alla kan få mer pengar utan att behöva prioritera och helt orealistiska förslag om körningar av mat kors och tvärs i kommunen.

För en seriös utveckling av kommunen föreslår vi att du lägger din röst på socialdemokraterna den 14 september. Då får du en ordentlig satsning på skolan, förbättringar av maten i hemtjänsten som de äldre som tillfrågats till 100 % står bakom och breda satsningar på föreningslivet som ridhus, friidrott och näridrottsplatser (inte bara mer konstgräs….).
Allt är dessutom fullt finansierat!

Paula Örn (S)
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Ge vår personal i Ale vettiga förutsättningar

Publicerat 11 juni 2014 kl 08:17 i

För oss Socialdemokrater är det självklart att vi som arbetsgivare i kommunen ska driva en bra personalpolitik. Det betyder för oss att man ska ha rätt att arbeta heltid, det innebär att vi vill att timanställningar och visstidsanställningar ska minska och heltidsanställningar tills vidare ska öka.

Vi ser också att det är viktigt att personalomsättningen inte är för hög, särskilt när det gäller chefer.

Tyvärr går utvecklingen i Ale och i Sverige åt fel håll med den moderata ledningen. Ett av den moderatledda regeringens första beslut när man vann valet 2007 var att skapa en ny anställningsform – allmän visstidsanställning. Det innebär att människor kan arbeta hos samma arbetsgivare i princip hur lång tid som helst utan att ha rätt till en fast anställning.

Idag är nära 700 000 svenskar visstidsanställda varav de flesta är kvinnor. Här i Västra Götalands län handlar det om 118 900 personer och många av dessa i Ale kommun. Sedan moderatledningen tog över i Ale har antalet arbetade timmar på timanställningar ökat från 290 000 timmar till över 350 000 timmar, nästan 25 %.  Att inte ha fast anställning betyder bland annat svårigheter att flytta hemifrån, få en bostad och kunna skaffa familj.

Även om normen på svensk arbetsmarknad ska vara fast anställning så behövs möjligheten att visstidsanställa. Problemet är att denna möjlighet missbrukas idag. TCO har visat att hela 65 000 svenskar har jobbat hos samma arbetsgivare i mer än fem år utan att ha fått fast tjänst.

Så kan vi inte ha det!

För oss socialdemokrater är det självklart att svenska löntagare inte ska ha sämre skydd än andra. Om vi socialdemokrater vinner valet i höst kommer vi därför att ändra lagstiftningen. Har man jobbat i två år hos samma arbetsgivare under en femårsperiod då ska man få en fast anställning.

Om vi socialdemokrater får väljarnas förtroende har vi målet att heltidsanställningar som är tills vidare ska öka! Vi satsar också på jämställda löner och på bättre förutsättningar för våra chefer. Vi är nämligen säkra på att personal som trivs och känner sig trygga ger bättre service till invånare, företagare och besökare i Ale kommun.

Eva Eriksson (S)
Vice ordförande i Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden.

Dennis Ljunggren (S)
Vice ordförande i Utbildningsnämnden.

SD är ett borgerligt parti!

Publicerat 23 maj 2014 kl 08:46 i

En röst på Sverigedemokraterna kunde lika gärna vara en röst på Moderaterna. Det blev än tydligare när partiets förstanamn intervjuades i Alekuriren förra veckan. Ni som tror att en röst på SD är att ”röra om lite i grytan” kunde inte ha mer fel. En röst på SD är en röst för fortsatt högerstyre i Sverige och i Ale. När man tittar på hur SD faktiskt röstar så röstar de med moderatledningen i princip 9 fall av 10. De har till och med börjat rösta för högre borgensavgift för hyresgäster och nej till ett aktivt arbete mot ungdomsarbetslösheten i Ale trots att de hävdar att detta är frågor som SD står upp för.

Men, det viktigaste skälet till att man inte ska rösta på SD är att SD är ett främlingsfientligt parti som inte delar den människosyn som vi socialdemokrater och andra partier står för. Det är ett parti som tycker att vissa människor är förmer än andra och hudfärg och religion är centralt för vilken sorts människa du är.
Använd din demokratiska rättighet att rösta, både i helgens val till Europaparlamentet och i höstens nationella val, och lägg din röst på ett parti som står upp för alla människors lika värde. Till exempel vilket parti som helst utom SD.

Paula Örn
Socialdemokrat