Vi rödgröna vill ombudgetera för mer resurser till skolan!

Publicerat 24 mars 2014 kl 08:00 i

Mindre grupper och klasser är det mest önskvärda för att lyfta resultaten i den hårt kritiserade svenska skolan, enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Lärarförbundet. Vi är glada över att svenska folket verkar dela vår syn på att det behövs mer resurser i skolan för att kunna lyfta resultaten.

Vi i Ale har genom nya regler i utjämningssystemet fått ett långsiktigt budgettillskott på närmare 20 miljoner kronor. Vi rödgröna partier föreslår nu att vi gör ett omtag av budgeten efter de regler och förutsättningar som gäller idag. Vi ser därmed att man skulle kunna göra ett långsiktigt tillskott till skolans budget på minst 10 mkr. 10 miljoner motsvarar ca 20 tjänster som så väl behövs för att vi i Ale ska komma närmare rimliga tal för lärartäthet och gruppstorlekar.

I valet i höst står skiljelinjen mellan mer resurser till skolan eller moderaternas eviga mantra om att det ska gå att skapa bättre kunskapsresultat med mindre resurser. I budget för 2014 ligger det 19 miljarder skattesänkningar och 0.6 miljarder till skolan. Moderaterna med vänner satsar 30 gånger mer på att sänkta skatter än på skolan.

Här i Ale är vi överrens om att vi över blockgränserna och tillsammans med skolans personal och ledning ska ta fram de åtgärder för att förbättra skolan som vi alla kan ställa oss bakom och jobba långsiktigt för.

Däremot är det tydligt att de resurser som behövs för att genomföra detta bara kommer att finnas om vi rödgröna får väljarnas förtroende att leda landet och Ale kommun!

Konstgräs för Nödinges utveckling!

Publicerat 17 mars 2014 kl 08:00 i

Kultur- och fritidsnämnden har enhälligt beslutat om ett utredningsuppdrag för att utveckla konstgräs i Nödinge i samverkan med Nödinge SK som ansvarig klubb.

Under det gångna året har kommunen påbörjat ett mycket framgångsrikt arbete med utvecklingen av en näridrottsplats vid skolorna i Nödinge. Detta har skett i samarbete bland annat med ungdomar som bor i centrala Nödinge och har på så sett blivit deras näridrottsplats. S, V och Mp menar att det är precis såhär man ska arbeta med dessa frågor, i nära samarbete med de som är tänkta att nyttja anläggningen.

Vi förutsätter att arbetet med att utveckla konstgräs i Nödinge fortsätter på samma positiva sätt!

Vi ser att konstgräsplanen nära skolområdet i Älvängen används mycket ofta och ett liknande utnyttjande av en central plan i Nödinge skulle också svara upp mot delar av problemet med att området runt skolorna är tomt på kvällstid och därmed känns osäkert.

Vi har också i våra samtal med nödingeborna och i de dialogprogram vi har fått in sett att många delar vår vilja att prioritera en ny förbindelse över bäcken från Patron Ahlmans alle till Storgårdens förskola. Detta skulle också bidra till en säker gång och cykelväg till en ny central konstgräsplan samt bättre skolväg för många nödingebarn och ungdomar.

För Nödinges utveckling är det dags att utreda en centralt placerad konstgräsplan!

 

Framtiden bygger vi tillsammans

Publicerat 3 mars 2014 kl 08:00 i

Sverige är ett bra land att leva i. Vi har mycket att vara stolta över. Samtidigt är det något som håller på att gå sönder. När 400 000 personer inte har jobb efter sju år av borgerliga åtgärder är det något som är väldigt fel.

Vi socialdemokrater här i Ale är tydliga med att göra vår del för att skapa en politik som kan sätta fler i arbete. Vi vill göra det genom att börja med våra ungdomar. Här i Ale vill vi arbeta för att våra ungdomar ska vara bättre rustade för att möta arbetsmarknaden.

Det första steget tar vi genom att vi nu, återigen, har lyckats se till att skolan får ett tillskott av pengar de så väl behöver. Det andra steget för oss är att alla unga i Ale ska erbjudas sommarjobb. En möjlighet att tjäna egna pengar och att få erfarenhet av arbetslivet med ansvar att ta och tider att passa tror vi är ovärderlig för våra unga. Det tredje steget för oss är Nollvisionen för ungdomsarbetslösheten. Här har vi tagit fram ett antal olika åtgärder för att ingen ung i Ale ska vara utan jobb. En satsning som går hand i hand med den ungdomsgaranti vi går till val på.

Självklart är vi besvikna över att Alliansen, Aledemokraterna och Sverigedemokraterna inte ser ungdomsarbetslösheten och jobben som den viktigaste framtidsfrågan för Ales ungdomar. Å andra sidan blir det tydligt att vi behöver en socialdemokratisk ledning i Ale. Politiker som klarar av att prioritera och faktiskt gör skillnad. För jobben och för skolan.

Vi tror att detta är rätt val för Ale men vi är också tydliga med att vi måste vara lyhörda för hur alla alebor ser på våra politiska visioner. Därför har du som bor här just fått ett Dialogprogram från Socialdemokraterna i Ale. Där ber vi dig att hjälpa oss att prioritera och lyfta fram vilka politiska frågor som är viktigast för dig i framtiden. Hjälp oss att tillsammans göra Ale till en ännu bättre plats genom att fylla i och skicka in dina tankar och idéer till oss.

Tillsammans bygger vi framtidens Ale.