0-taxa ????

Lena Orstadius, vice ordförande i kultur & fritid.

Igår tog nämnden upp ärendet om taxor i kommunen. O- taxan för pensionärer diskuterades. O-taxan innebär fria lokalhyror i Ale.
Förslaget från förvaltningen var att det skulle upphöra, det tyckte vi i S självklart inte.
Vi vill bevara O- taxan för pensionärer i Ale kommun, säger Lena med eftertryck. I utredningen fick vi även med att föreningar för funktionshindrade skall få ingå i O-taxan. Utredningen skall vara klar i juni 2020 och efter det hoppas vi i Socialdemokraterna att det skall bli ett positivt beslut där O-taxan kan vara kvar i framtiden.