0. taxan spelar roll!

0-taxan spelar roll

Socialdemokraterna Ale vill att alla ska ha möjlighet att delta i olika former av föreningsliv på sina egna villkor. I vårt Ale ska alla ha en rik fritid. Speciellt våra barn och unga som ska ha rätt att delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Avgifterna ska därför vara låga. Alla ska kunna delta oavsett förutsättningar, funktionsvariation eller ålder.
Föreningslivet skapar ett starkare samhälle och ett tryggare Ale. Föreningslivet lär ut föreningskunskap och hur demokratin fungerar i praktiken. Vi måste även påtala de otroliga ideella ledarna som i alla väder ställer upp för sina föreningar och möjliggör så att våra invånare ska kunna ha en så rik fritid som möjligt. Det engagemanget är för oss ovärderligt och det gör oss extra stolta över föreningslivet i Ale.
Att vi nu står inför tuffa ekonomiska år är inget som har undgått någon.
Det blir dyrare att tanka bilen, maten kostar mer och allt annat som tillkommer ökar även det i kostnad att då ta bort möjligheten att bidra till att minska kostnaden för våra invånare tycker vi är fel. Ale kommuns berömda 0-taxa för barn och ungdomsverksamhet och pensionärer tas bort i mars 2024 enligt majoritetens förslag. Det är fel tid att utan diskussion och utan viljan att hitta ett mindre ekonomiskt påtagligt beslut för våra föreningar.
Beslutet kommer med stor risk att innebära att föreningarna kommer att behöva höja kostnaderna för sina medlemmar. Medlemmar som idag deltar i ett flertal aktiviteter i kommunen kan behöva avstå för att kostnaden blir för hög. När skolan stänger och mörkret faller, vad erbjuder vi för fritid om detta förverkligas?
Ale samverkan valde på kommunstyrelsen tisdag den 30 oktober att säga nej till att låta göra en konsekvensanalys över hur detta kommer att kunna påverka föreningslivet och invånarna. Snabba beslut utan konsekvenstänk börjar bli en vana för Ale samverkan, men trotts att ni inte vill se över konsekvenserna så kan ni åtminstone lyssna och ta på allvar det föreningslivet säger om vilka konsekvenser dem ser. Tur i oturen så lyckades vi i oppositionen få en återremiss på kommunfullmäktige den 13 november med just frågeställningen om konsekvenserna. Vad som blir av vår 0-taxa återstår att se i december när ärendet kommer upp igen.
Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta arbeta för att behålla 0-taxan.