1 Maj

kl 10.30 Samling, Älvängen Folketshus

Kl 10..45 Avmarsch mot centrum

Kl 11.05 Våra talare inleder

Kl 12.00 Familjeaktiviteter med hoppborg, ansiktsmålning, kaffeservering och underhållning på scenen.