Motion om Paradisbanans framtid

Jim Aleberg visar Socialdemokraternas förslag på crossbanans tänkta plats.    Bild: Alekuriren

Motion om Paradisbanans framtid

Ale och i det här fallet Älvängen växer så det knakar. Nya bostadsområden planeras och byggs i hög takt. Företag i Ale har ställt frågan var nästa område för byggnation i Älvängen skall skapas. Flera har pekat på området där Paradisbanan eller som också sägs, crossbanan är belägen.

Frågan om lokalisering av crossbanan har varit uppe tidigare i kommunen och ett par förslag har tagits fram, men har inte lett till någon lösning.

Föreningslivet och samhället behöver gå i samklang även när Älvängen växer. Att som förening stå inför en oklar framtid är både hämmande och ovisst.

Älvbygdens MK skall självklart få en möjlighet att se framåt. Föreningen har funnits i över 70 år och behöver behandlas med värdighet. Det är en stor verksamhet med flera grenar inom motorsporten. Älvbygdens MK har idag över 600 medlemmar och är full av ideer över hur man kan utveckla ungdomsverksamheten och kanske bredda utbudet till Ales ungdomar.

Mellan Älvängen och Alafors, eller närmare beskrivet mellan kraftstationen och alebacken finns ett område som skulle passa utmärkt att lägga en crossbana på. Lokalvägen finns i direkt anslutning. Crossbanan skulle bli sin egen reklamplats i närheten av riksväg 45. Det skulle troligtvis locka ännu fler ungdomar att testa på motorsport. Allmänintresset kommer troligtvis också öka när det skapas en bra tillgänglighet till området. Dessutom finns annan fritidsverksamhet i området där föreningarna säkert kan hitta utbyte med varandra.

Den begränsning som gör att klubben idag inte kan köra vissa dagar skulle kunna tas bort. Det skulle ge förutsättningar att utnyttja alla veckans dagar för träning och tävling.

Vi vill att:

-Ale kommun utreder möjligheten att etablera nuvarande crossbana på den föreslagna platsen i Häljered.

Monica Samuelsson (S) Ledamot kommunfullmäktige

Dennis Ljunggren (S) Ledamot kommunfullmäktige