Jim Aleberg nominerad till ordförande för sjukhus i väster

Rödgrönt styre i regionen

ÄLVÄNGEN. På tisdagen presenterades en ny rödgrön regionledning. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som bildar största minoritet i region Västra Götaland. Fokuset är tydligt; vårdköerna ska kortas!

Regionfullmäktige klubbade på tisdagen ett nytt styre för Västra Götalandsregionen. Helén Eliasson (S) blir den som tar över ordförandeklubban i regionstyrelsen. I slutet på november fördelas övriga tunga politiska uppdrag ut. Jim Aleberg (S), erfaren regionpolitiker sedan 2006, är nominerad av Socialdemokraterna till ordförande för Sjukhusen i väster. Här ingår Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.

– Jag är självklart väldigt stolt över att ha blivit nominerad. I vilken riktning vi utvecklar sjukhusvården är avgörande för alla regionens invånare. Det är ett uppdrag som jag hyser stor respekt för. Ekonomin och personalfrågorna är de stora utmaningarna, säger Jim Aleberg i en kommentar till lokaltidningen.

Vårdköerna är den nya regionledningens fokusområde. De ska inte bara kortas, vårdköerna ska bort.

– 2014 hade vi en vårdkö med 30 000 patienter. Idag är det 110 000 som väntar. Det är oacceptabelt, menar Aleberg.

Ett av skälen stavas personalbrist och därför är arbetsvillkoren på regionens sjukhus ett annat viktigt område för Jim Alebergs politiska ledningsgrupp.

– Villkoren måste förbättras. Vi kan bara konstatera att sjuksköterskor lämnar vården till förmån för bättre betalda jobb i industrin. Ett annat bekymmer är att en sjuksköterska hos en privat vårdaktör tjänar betydligt bättre där än i regionen. Det tidigare borgerliga styret har haft en förkärlek till privata alternativ och det är ett systemskifte som är svårt att ta bort, men vi måste definitivt hålla tillbaka det. Vi måste ta ett helhetsgrepp kring sköterskornas arbetsvillkor och göra det attraktivt att arbeta hos regionen. Det handlar inte bara om lönen, utan det är en helhet som ska göra att du vill stanna kvar och som underlättar rekryteringen av ny personal till vår verksamhet. Personalvillkoren med arbetsmiljö och lön måste förbättras, säger Jim Aleberg.

Han har tidigare arbetat med Närhälsan, men nu är det Sjukhusen i Väster som gäller. Här finns det strukturella utmaningar som Aleberg funderar över.

– Patienter i Norra Hisingen skulle köras till Kungälvs sjukhus för att på så vis avlasta Sahlgrenska i Göteborg. Siffror och statistik visar att det inte har blivit så och där måste vi få till. Ett utbyggt Kungälvs sjukhus har stor kapacitet, säger han

Ekonomiskt har Sjukhusen i Väster redovisat underskott. Prognosen för 2022 pekar på minus 140 miljoner.

– Jag har inte hunnit djupdyka i siffrorna ännu, men frågan är vilka förutsättningar som givits. Här kan det ha funnits en underbudgetering från start. Jag kommer lägga mycket tid på bilda mig en korrekt uppfattning och bild av verksamheterna. Vi ska ge sjukhusen tydliga ramar och förutsättningar, hur verksamheten sedan ska jobba för att optimera vården har vi professionella medarbetare som löser, avslutar Jim Aleberg.