Nu är oppositionsledningsgruppen komplett

Nu är oppositionsledningsgruppen komplett.

Under kommunfullmäktige 28 november valdes följande till vice ordförande för kommunens nämnder.

För Socialdemokraterna valdes

Johan Nordin samhällsbyggnadsnämnden,

Annette Håkansson utbildningsnämnden 

Johnny Sundling socialnämnden.

Genom vår valtekniska samverkan valdes även Jessica Loftbring från Centerpartiet till vice ordförande för servicenämnden.

Tidigare så har Elaine Björkman valts till vice ordförande kommunfullmäktige och Dennis Ljunggren till vice ordförande kommunstyrelsen.

Sedan tidigare har socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp valt Lena Orstadius till gruppledare.

Sammanträdet utsåg även övriga ledamöter samt ersättare i alla nämnder och vi vill passa på att lyckönska alla valda företrädare.

Socialdemokraterna i Ale vill rikta ett stort tack.