63,7 miljoner till förbättrad förlossningsvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) i Västra Götalandsregionen har i dag beslutat om fördelning av de 63,7 miljoner i särskild statlig satsning på förlossningsvården, som den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om för 2016.

– Förlossningsvården är avgörande för många kvinnors hälsa, därför är det här är en mycket viktig satsning som vår S-ledda regering gör. Även om svensk förlossningsvård är en av de bästa i världen finns det saker som behöver förbättras. Fler som jobbar, bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling är viktiga faktorer för att förbättra förlossningsvården och göra den ännu säkrare än i dag, säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i HSS.

Pengarna till respektive sjukhusgrupp – och hur de ska användas – fördelas enlig nedan:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), +28,7 miljoner kronor: utökad bemanning och ökad tillgänglighet, med bland annat inrättande av tre satellitmottagningar i primärvården bemannade med barnmorskor med stor kunskap om amning.

NU-sjukvården, +10,8 miljoner kronor: ökad bemanning, teamarbete, kompetensutveckling, bättre uppföljningsrutiner vid bäckenbottenskador, samt flera patientnära utvecklingsarbeten.

Skaraborgs sjukhus (SkaS), + 9,7 miljoner kronor: förstärkt bemanningen dygnet runt, kompetensutveckling samt förstärka med barnläkarresurs kopplat till barnläkarundersökningar och tidig hemgångsmottagning.

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), +8,5 miljoner kronor: ökad bemanning under dygnets alla timmar och på helgerna, samt utbildning och kompetensutveckling, bland annat vad gäller andra kulturer och HBTQ-frågor.

Den totala satsningen i år för hela landet uppgår till 375 miljoner kronor, utöver de 200 miljoner kronor som regeringen satsade 2015.

Utöver förlossningsvården satsar den S-ledda regeringen i år bland annat även extrapengar till primärvården riktade mot kvinnors ohälsa, samt medel för att införa avgiftsfri livmoderhalsscreening i hela landet.

Text från: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Landsting/Vastsverige/Nyheter/Pressmeddelande5/?id=356205&epslanguage=sv-SE