Äldrefrågor diskuterades

https://www.alekuriren.se/politik/aldrefragor-diskuterades/