Ale Arbetarekommuns årsmöte

 

18 mars var det årsmöte för Socialdemokratiska arbetarepartiet i Ale. 

Det var ett bra möte som gästades av vår distriktsordförande Aylin Fazelian, som höll ett uppskattat tal om nuläget i Sverige. Aylin hjälpte sedan vår ordförande Johnny Sundling att dela ut Tage Elanders herdesmedalj för att de under över trettio år utfört ett förtjänstfullt arbete för partiets bästa. De som fick denna hedersmedalj var Monica Samuelsson, Eva Eriksson, Rolf Gustafsson, Christina Oscarsson. På grund av förhinder kunde inte  Willy Kölborg motta sin medalj utan den får vi räcka över vid annat tillfälle. Teatervinden förgyllde årsmötet med ett uppträdanden ur sin pjäs Ale snickarna.

/Johnny Sundling, ordförande Ale arbetarekommun