Ales styre prioriterar inte alls!

Samverkan i Ale har nu fått igenom sin budget inför nästa år.
Vi konstaterar att de inte gjort en enda prioritering gällande pengar till de olika verksamheterna, det vill säga att samverkan har inte tydligt visat med sin budget vilka områden som de som styrande anser borde prioriteras.
För att förtydliga. I kommunen så får vi politiker inför varje budgetarbete en uppräknad budget i förhållande till den budget som redan finns. Exempelvis ändras uppräkningar om det finns fler över 85 år eller att det finns ett minska antal ettåringar. Detta blir den totala budgeten för kommande år. Blir det pengar kvar att fördela kan man satsa, likväl som om det saknas pengar behöver man börja prioritera. Oftast blir det tyvärr ett minus på sista sidan, då behöver pengar minskas i verksamheterna.
I den uppräknade budgeten som tjänstepersonerna framställer till politikerna så läggs besparingar rakt in via hur många procent verksamheten utgör av den totala budgeten. Alltså om utbildningsnämnden utgör 43 % och socialnämnden 39% av budgeten är det just de siffror på besparing dessa nämnder får, bara för att det är så den matematiska formeln är gjord. Detta är även för att det inte är tjänstepersonerna som skall prioritera utan det ansvaret ligger på oss folkvalda politiker.
Enkelt förklarat, skall man spara tio kronor på hela budgeten så skall Utbildningsnämnden spara 4 kronor och 30 öre och Socialnämnden spara 3 kronor och 90 öre.
Med den matematiken betyder samtidigt att de två nämnderna tar 82% av besparingen.
Om man då vill prioritera skola, vård och omsorg så blir det konstigt om man inte prioriterar och i stället kanske väljer att bespara mer i en annan nämnd för att lätta på besparingen i de områden man prioriterar.
När tjänstepersonerna sedan lämnar över kvarstår uppstår den politiska delen av arbetet.
Då skall det prioriteras. Politiken väljer då vilka verksamheter man skall minska budgeten för, eller om man vill satsa på verksamheterna.
Det samverkan nu gjort är att man säger att de inte kommer ta det politiska ansvaret att prioritera då man tar den av tjänstepersoner framräknade grundbudgeten till 100%. Samverkan väljer alltså den enkla vägen och skalar enligt en matematiskformel.
Vi i oppositionen har däremot omprioriterat då vi tycker att både utbildning, vård och omsorg är att prioritera.
Sorgligt nog så är Samverkan dessutom tydliga med att de inte kommer prioritera inom budgeten under deras tid i styret, utan lagt kort ligger, formeln skall följas.
Vi har tagit och kommer ta vårt ansvar och prioritera! Det syns tydligt på de olika förslagen som nu ligger på ale.se.