Är våra barn och unga inte värda mer?

Är våra barn och unga inte värda mer?

I budgeten 2023 valde vi att fördela resurser på 53 miljoner annorlunda än vad Ale-samverkan gjorde. Av dessa miljoner ville vi lägga över 32 mer på förskola och skola. Detta var för att verksamheten skulle kunna bibehålla den verksamhet och den personal vi hade 2022. Alltså ingen ökning eller satsning utan för att kunna bibehålla samma lika alltså status quo. Tyvärr är vi i minoritet och vår budget vann inte så istället har sjuttio, ja ni läste rätt 70! vuxna personer som inte finns där för våra barn och unga.
Personalen i förskola och skola kämpar, men det är inte längre möjligt att ge barn extra stöd, det finns inga pengar att ta in elevassistenter för. Om en personal är sjuk så kommer ingen vikarie utan dem på plats för att stötta upp.
Om man ser på det logiskt så borde detta leda till en klart försämrad trygghet för våra barn och unga. Ale har fantastisk personal i skolan och i förskolan, personal som är engagerade, hjälpsamma, omtänksamma och duktiga men Ale-samverkan ger dem inte medlen för att utföra sitt jobb utan de ombeds i stället att trolla med knäna.
Det saknas nu över 30 miljoner kronor, inte för satsning eller ökning av personal, utan för att bibehålla verksamheten.
I budgetdebatten i våras sa Lena Kamp att det kommer bli bättre 2024, att nu var det bara lite små justeringar och det skulle inte märkas för barnen. Nu vet vi när budgetarbetet för 2025 påbörjas att det inte alls är fallet. För elevassistenter, vikarier, stöd och hjälp behövs. Kanske märktes inte skillnaden på budgeten under vårterminen för det fanns fortsatt några provanställningar, visstidsanställningar och vikariat kvar men det kommer att märkas i höst.
Vi kommer alltid stå upp för skolan. Vi kommer alltid värna allas möjlighet att välja skola, men vinstjakten ska bort! Vi vill att svensk skola ska återigen bli en av världens bästa och mest jämlika, men då måste våra barn och ungas rätt till en god utbildning gå före vinstjakt.
Nu börjar Ale samverkan tveka på att möta all personal på APT och liknande, en fin tradition vi haft i Ale att politiker får besöka och prata med personal för att förstå verksamheten och få den bästa kunskapen om verksamheten.
Vi socialdemokrater vill alltid möta personalen, vi välkomnar det för att ha en bra dialog! Vi socialdemokrater vill alltid höra vad medborgarna tycker. Vi socialdemokrater har även tema möten där allmänheten för att få er invånare, er föräldrars input, upplevelser och förslag.
På vårt nästa möte onsdag 11 oktober kommer Anette Håkansson, vice ordförande i utbildningsnämnden, vara på plats. Var inte blyga, hör av er och varmt välkomna att snacka skola med oss.