Avgiftsfri skola fyller tio år

 

Avgiftsfri skola fyller tio år

Den fösta januari 2013 införde Ale kommun en avgiftsfri skola.
Detta efter att oppositionen bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet fick stöd av dåvarande Folkpartiet i frågan som kommit upp på bordet.
”– Beslutet går i linje med en motion om att minska barnfattigdomen och jag tycker att det låter helt rimligt. Det är orimligt att ta ut avgifter i skolan och det går lätt inflation i vad man kan ta ut pengar för och inte, säger Dennis Ljunggren (S), vice ordförande i Utbildningsnämnden.”
Citat hämtat från Alekuriren 6 November 2012
2012 när debatten var i gång kunde man höra att förslaget var ett urdumt förslag eftersom vi inte visste vilka konsekvenser det skulle komma att få.
Vår bedömning var att en rimlig konsekvens sannolikt var att ett barn vi nu kan kalla Simon slapp välja att vara sjuk just den dagen skolan beslutat att genomföra det obligatoriska simtestet i Skepplanda simhall. Eller att Samira tvingas vara hemma just den där dagen klassen skulle ha orientering trotts att Samira verkligen älskade att vara i skogen.
Vi kunde då också höra att Ale kommun har väldigt få barn i ekonomiskt utsatta familjer och att de tas om hand på det sättet som de ska.
Vi kan idag höra samma resonemang. Det oroar oss.
En enda unge i utanförskap är en katastrof, om inte för kommunen så för alla runt den personen. Vi som samhälle måste göra allt vi kan för att förhindra att barn förloras, vi ska göra allt för att ge varenda unge möjlighet att utvecklas och bli precis så bra vi vet att den kan bli.
När förslaget, som tagits fram av Ale kommuns verksamhetschefer för grundskola och gymnasium i samråd med rektorerna presenterades för oss politiker beräknades att Ale kommuns föräldrar skulle slippa betala en miljon om året i avgifter, detta var då beräknat på 3800 elever.
Idag går en bit över 4000 elever till skolan och sedan införandet av vår avgiftsfria skola har Ales föräldrar sluppit betala över tio miljoner i avgifter.
Vi fortsätter att bevaka frågan så att inte nya avgifter smyger sig in då det fortfarande precis som det var för tio år sedan enligt skollagen så ska utbildningen vara avgiftsfri
.Dennis Ljunggren (S)Kommunalråd i opposition.