Betygen i Ales skolor ökar

Se artikel på alekommun.se

http://alekommun.se/nyheter-ale.se/nyhetsarkiv/2016-01-14-hostens-betyg-battre-an-foregaende-ar.html

Skärmklipp 2016-01-21 11.20.05