Bli medlem

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik som tillsammans kan arbeta för ett starkare, mer jämlikt, samhälle.
Ja, jag vill gå med!

Som medlem får du

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem finns det massor av intressanta aktiviteter du kan delta i.

- Ta del av våra kurser och utbildningar och utveckla ditt ledarskap.

- Möta och ta beslut om vilka företrädare som ska representera vårt parti.

- Möjlighet att själv bli förtroendevald.

- Tillsammans med andra vara med och kampanja – både på nätet och på gator och torg.

- Delta i sakpolitiska nätverk om du är extra intresserad av en särskild fråga.