Carlmarks 200 år i ny utställning

ÄLVÄNGEN. Få saker är så starkt sammankopplat med Älvängen som Carlmark. Repslagarfamiljen har med sitt företag gjort starkt avtryck i Ales industrihistoria. Nu finns de 200 årens viktigaste händelser beskrivna i en ny utställning på Repslagarmuseet.
Kurt Flodin, 87, var med och räddade Carlmarks gamla repslagarbana när lokalerna hotades av rivning i början av 1990-talet. Då föddes också ett stort engagemang för att bevara hantverket att slå rep. Genom ett arbetsmarknadsprojekt kunde stora insatser göras för att även ta hand om maskiner och utrustning. Föreningen Bevara Repslagarbanan bildades av ett gäng entusiaster och Kurt Flodin blev ordförande, en roll han hade i tio år. För något år sedan uppmärksammade han att det saknades en permanent utställning som tydligt beskriver familjen Carlmarks 200 år.
– Jag fick i uppdrag av styrelsen att försöka samla ihop all dokumentation vi har och skapa utställningen. Jag passade också på att göra ett tiotal djupintervjuer med personer som arbetat på Carlmarks eller haft en koppling till verksamheten. Det är viktigt att deras berättelser sparas till efterlevande, menar Kurt.
I söndags var det så dags för invigning av Carlmarks 200 år. Ett 70-tal besökare fanns på plats, inte minst systrarna Eva och Karin Carlmark.
– Vi vill tacka dig Kurt för ditt otroliga engagemang och fina arbete med att bevara vår familjs företagshistoria, sa Eva och överlämnade en blomma.
Ale kommun som från tidig start varit en viktig spelare i arbetet med att bevara lokalerna och värna ett levande museum representerades av kommunalråd Dennis Ljunggren (S).
– Det är en stolt historia vi har i Ale kommun, att tillsammans med föreningslivet och alla eldsjälar, bevara vårt industriarv. Vi har Repslagarmuseet här i Älvängen och Glasbruksmuseet i Surte. Ni gör ett fantastiskt arbete här och dessa verksamheter är helt unika, vilket gör dem särskilt viktiga att ta hand om, konstaterade en imponerad Dennis Ljunggren.
Marie Odenbring från Länsmuseet var också på plats. Hon har en stark koppling till Carlmarks gamla repslagarbana.
– Jag var faktiskt den handläggare som för 30 år sedan fick hantera rivningslovsansökan från fastighetsägaren. Idag inser jag vad betydelsefullt det var att vi lyssnade och bidrog till att lokalerna bevarades. Här startade det som skulle bli en långvarig relation mellan Länsmuseet och Repslagarmuseet, sa Marie Odenbring.

Carlmarks nyckeltal

1811: Lars Carlmark startar sin första repslagarbana på Kungsberget i Åmål.
1916-1918: Hugo Carlmark flyttar repslageriet till Älvängen.
1938: Storbrand, allt utom repslagarbanan brinner ned.
1939: Lokalerna är uppbyggda igen. Hugo lämnar över till sönerna Per och Nils Carlmark.
1983: Familjen Carlmark säljer företaget till Pollux bolagen.
2003: Carlmarks går i konkurs.