Därför blir Ale farligare och fattigare med SD-politik

Därför blir Ale farligare och fattigare med SD-politik

Under det senaste fullmäktigesammanträdet så drog Moderaterna en lans för sina nya bästisar i SD. När jag i talarstolen påpekade att SD:s politik urholkar det som gör Sverige unikt, vårt föreningsliv och vårt sätt att värna samhällets alla grupper, unga som gamla.
Då tycker Moderaterna att en folkvald representant skall kastas ut ifrån fullmäktigesalen. I den här insändaren skall jag beskriva varför jag anser att SD:s politik gör Sverige, och Ale, fattigare och farligare.
Genom den SD-styrda majoriteten har antalet vuxna i skolan minskat med över 70 personer, motsatsen till det vi vet gör skillnad för att våra barn inte skall hamna snett i livet, med Socialdemokraternas politik hade vi haft fler vuxna i skolan.
Den SD-styrda majoriteten har gjort det dyrare för Ales föreningar att erbjuda barnen fritidsaktiviteter genom att ta bort noll-taxan för lokalhyra, en aktiv fritid är en av de viktigaste åtgärderna för att bryta nyrekryteringen till gängen, med Socialdemokraternas politik hade noll-taxan varit kvar.
I samband med slopandet av noll-taxan så fick också våra pensionärsföreningar sämre möjligheter att skapa aktiviteter och evenemang för våra äldre, med Socialdemokratisk politik hade seniorerna fortfarande haft kostnadsfria lokaler.
Nu tar SD och deras vänner i Moderaterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale nästa steg i att minska stödet till Ales seniorer.
Nästa fullmäktige kommer dom med största sannolikhet att besluta om att de seniorkort som Ales Socialdemokrater infört nu bara skall erbjudas till de seniorer som fyllt 75 år och endast gälla i lågtrafik. Om Moderaterna får som de vill så kanske jag inte ens får vara på plats för att protestera mot det heller.
Exemplen ovan borde visa för alla, att det jag påstår, att SD gör Sverige och Ale farligare och fattigare, tyvärr är sant och då har jag inte ens inkluderat regeringens minskade statsbidrag till sjukvården och folkbildningen.
Oavsett om Moderaterna inte gillar att jag säger det.
Vi Socialdemokrater kommer också i fortsättningen driva en politik som gynnar alla medborgare i Ale, i synnerhet barnen och de äldre genom att behålla noll-taxan och fortsatt erbjuda seniorkort dygnet runt.