Den nya majoriteten genomför det som moderaterna misslyckades med!

Moderaterna klagar i förra veckans tidning på att vi i majoriteten inte la några tilläggsförslag till vårt eget budgetförslag i Omsorgsnämnden.

Vi i majoriteten har med hjälp av tjänstemännen arbetat fram förslaget till nämndplan o budget. I nämndplanen har vi då arbetat in det som fullmäktige beslutat om i den verksamhetsplan från de rödgröna med stöd av Aledemokraterna som var den plan som fullmäktige beslutade ska gälla 2015.

Det är alltså vår politik som ligger till grund och vi lägger inte tilläggsförslag till eget förslag. Detta borde du känna till Isabell efter några år i politiken.

Man hävdar också att moderaterna ser till att personalen i omsorgen ska få arbetskläder. Det är ju väldigt märkligt att man inte har lyckats införa kläder i omsorgen medan man faktiskt bestämde de senaste fyra åren. Däremot har vi i den nya majoriteten redan sedan vi tog över makten i slutet av oktober infört personalkläder i barnomsorgen. Det tog oss mindre än två månader att klara det ni inte gjort på fyra år!

Personalkläder inom omsorgen är en lika viktig fråga och den står också redan med i den verksamhetsplan som fullmäktige beslutat om under avsnittet om personalpolitik, specifika uppdrag.

Läs innantill i kommunens verksamhetsplan, Isabell!

Tilläggsförslagen som ni i oppositionen hade diskuterade vi redan på arbetsutskottets möte innan nämnden och vi valde då att arbeta in några av era förslag som kompletteringar.

Det är redan beslutat att de gamla ska få maten lagad i hemmet av hemtjänstens personal så som vi lovade i valrörelsen, men vi valde att lägga till ett förslag från er om att också titta på möjligheten att låta lokala krögare leverera mat. Det är ju synd att ni i era texter låtsas att alternativet till ert förslag skulle vara kalla matlådor när ni vet att vi redan beslutat om att våra äldre ska få hemlagad mat istället för de gamla kylda lådorna som fanns under er tid vid makten.

När det gäller sommarjobben blir det lika fånigt att moderaterna försöker ta äran av de förändringar vi nu genomför för att förbättra tillgången på vettig sysselsättning under sommaren för våra ungdomar. När moderaterna styrde halverades sommarjobben från 500 till 250. Vi har nu budget och förslag för att se till att alla Ales unga ska få möjlighet att jobba på sommaren också samtidigt förbättra samverkan med näringslivet kring sommarjobben.

Dessutom är det så att om man från oppositionen lägger förslag så ska det finnas en tydlig finansiering. Det gör det inte från moderaterna. Ni talade inte om vilka pengar som ska gå till era förslag men ni skrev en anteckning i protokollet om hur oroliga ni var för att pengarna i Omsorgsnämnden inte ska räcka till. Detta trots att ert eget budgetförslag innehöll 5 miljoner mindre till nämndens område.

Tack och lov antogs S-V-MP-ADs budget av fullmäktige. Annars hade det inte funnits pengar vare sig till arbetskläder, förbättrad mat eller fler sommarjobb.

Vi i majoriteten tror på samverkan så långt det är möjligt och för oss är det självklart att både majoriteten och oppositionen med respekt ska arbeta med alla alebors bästa för ögonen. Det blir svårt för oss när ni istället för att påverka vill föra plakatpolitik i insändarform. Det är inte att vara en stark opposition!

Monica Samuelsson (S)
Ingela Nordhall (Ad)
Sonny Landerberg (Mp)
Christer Pålsson (V)