Den nya satsningen från den socialdemokratiska regeringen

Vi står för stora utmaningar 2021.

Det finns många frågetecken, hur stor blir arbetslösheten? Vad kommer hända med tillväxten? Dessa frågor påverkar hur mycket pengar kommunen kommer kunna lägga på sina kärnverksamheter. Regeringen har sedan tidigare satsat 12,5 miljarder, utifrån Ale kommuns storlek innebar detta ca 26 miljoner och med den nya satsningen inför 2021 innebär det ytterligare ca 21 miljoner. Detta gör att Ale kommun får ca 47 miljoner under 2021 i ökat statsbidrag. Vi ser idag att vi kommer få det svårt att få ihop budgeten 2021 i kommunen, utan dessa pengar hade det varit en katastrof.
Detta gäller naturligtvis för skolan. Vi ser att med vår låga personaltäthet och stora barngrupper och en minskande budget inför 2021 hade det inneburit att vi fått minska budgeten för utbildningsnämnden, och det hade inneburit att vi fått minska på personalen i skolan. Tack vare denna stora satsning kan vi nu skydda Ales skolor och förskolor.

Är inte detta för mycket pengar, kommunen verkar ju göra ett stort överskott 2020?

Läget kommer dock att vara fortsatt ansträngt även under 2021. Utan tillskott skulle det behövas effektiviseringar och/eller nedskärningar i sektorn inför 2021. Kommuner och regioner spelar en viktig roll i återhämtningen av ekonomin och om kommuner och regioner bromsar in förstärker det en lågkonjunktur. Den stora satsningen som nu görs på tillskott till kommuner och regioner för 2021 är därmed en viktig del i återstartspaketet för svensk ekonomi.