Desperata moderater lovar allt till alla

I den senaste SCB undersökningen av partisympatier innan sommaren fick moderaterna i vårt område bara stöd av 15,9 % av befolkningen. Det är i och för sig en undersökning med ganska litet underlag men det kanske kan förklara den desperation som nu verkar sprida sig inom moderaterna i Ale.

Vi rödgröna partier presenterade i juni ett fullt finansierat och i samarbete framtaget budgetförslag för Ale kommun. I detta finns bland mycket annat en satsning på, i första läget, två till tre ytterligare näridrottsplatser. En fråga som vi socialdemokrater också inhämtat alebornas synpunkter på i de dialogprogram som vi i mars skickade till alla hushåll i Ale.
Döm om vår förvåning när moderaterna efter att ha läst vårt budgetförslag presenterar att nu ska det byggas näridrottsplatser precis överallt i hela kommunen. Kosta vad det kosta vill…….

Vi socialdemokrater kunde också tillsammans med våra samarbetspartier presentera en omfattande skolsatsning i vårt budgetförslag. Ungefär 30 miljoner kronor i helt nya pengar att satsa på till exempel mindre grupper och mer personal.
Raskt lovar moderaterna veckan efter att matcha vår satsning på skolan. För att ytterligare en vecka senare hävda att inte en krona ska sparas i omsorgsverksamheten. Det är kanske bra om moderaterna pratar ihop sig om hur man ska matcha vår satsning utan att behöva göra en enda omprioritering? Känns inte särskilt trovärdigt.

Till sist kommer vi till det socialdemokratiska förslaget om att förbättra matsituationen för våra äldre genom att införa matlagning i hemmet. En verksamhet som under flera år pågått i Munkedals kommun och som 100 % av de gamla upplever som en förbättring.
Hellre än att ställa upp på ett förslag som de äldre uppfattar som mycket positivt och som är genomförbart utifrån att det redan görs i en mindre kommun i vårt närområde ska desperata moderater absolut hitta på något annat.
Detta blir ”restaurangmat” till alla. Man hävdar att detta inte skulle bli dyrare utan att ta upp frågor om hur kostnaden för att köra ut mat i en långsmal kommun med ganska få berörda eller hur man ska klara de varmhållningsregler som för länge sedan tvingade kommunerna att sluta med utkörning av varm mat från våra kök?

Moderaternas nationella påhitt om finansiering ”krona för krona” verkar inte gälla i Ale. Här lovar istället stressade moderater att bygga vad som helst, att alla kan få mer pengar utan att behöva prioritera och helt orealistiska förslag om körningar av mat kors och tvärs i kommunen.

För en seriös utveckling av kommunen föreslår vi att du lägger din röst på socialdemokraterna den 14 september. Då får du en ordentlig satsning på skolan, förbättringar av maten i hemtjänsten som de äldre som tillfrågats till 100 % står bakom och breda satsningar på föreningslivet som ridhus, friidrott och näridrottsplatser (inte bara mer konstgräs….).
Allt är dessutom fullt finansierat!

Paula Örn (S)
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande