Det ska bli enklare att anmäla ett enkelt avhjälpt hinder

 det anser Socialdemokraterna.

Foto: Jens-Peter Larsen
Dennis Ljunggren (S) är övertygad om att ett lättare system hade resulterat i fler anmälningar.
 
 
Nu utreds möjligheten att skapa ett förenklat system.
Under kommunfullmäktiges första sammanträde för året, lade Socialdemokraterna fram en motion som handlar om att utreda möjligheten att skapa ett förenklat system för att anmäla enkelt avhjälpta hinder.
Enligt lagstiftningen, Plan- och bygglagen, ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. Detta för att följa kraven om att publika miljöer ska vara tillgängliga för alla, även om man har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
– Sättet att anmäla eller tala om att man har hittat ett sådant här hinder har varit komplicerat och vi vill att det ska vara enkelt att göra det, berättar Dennis Ljunggren (S) och fortsätter:
– Personligen skulle jag gärna se en app, men jag utgår från att det kostar mer pengar än en enkel lösning på hemsidan. Jag tänker att man på kommunens hemsida hade kunnat ha en enkelt hittad knapp där man kan fylla i och anmäla.
Ett enkelt avhjälpt hinder kan vara allt ifrån tunga dörrar till höga trösklar. Listan kan göras lång, men innefattar egentligen alla hinder som kan leda till att vissa publika platser inte blir tillgängliga för en del individer.
Samtidigt inkom det enbart fyra anmälningar under förra året rörande enkelt avhjälpta hinder. Med ett lättare sätt att anmäla på, är Dennis Ljunggren säker på att den siffran hade blivit högre.
– Jag är helt övertygad om att det skulle öka. Hade gemene man letat efter sådana hinder så hade man hittat det och då blir kommunen mer tillgänglig för alla.
Kommunstyrelsen har bifallit Socialdemokraternas motion och möjligheten kommer nu att utredas.

Länk till Alekuriren:

Förenklat system för att anmäla enkelt avhjälpta hinder utreds: ”Varit komplicerat” – Alekuriren (prenly.com)