Dubbelmoral från majoriteten!

Dubbelmoral från majoriteten!

Vid senaste kommunfullmäktige slog dubbelmoralen till och hårt dessutom. En av de frågor som föranledde störst debatt var frågan om Seniorkorten. Det vill säga det kort som kommunen tillhandahåller via Västtrafik och ge till våra seniorer för att dom kostnadsfritt ska kunna resa med kollektivtrafiken.
Idag delas Seniorkorten ut till personer som fyllt 65 år och dom får åka med sitt kort dygnet runt inom Ale kommun. Det nya förslaget i från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale var att höja åldern för kortet till 75 år och begränsa det till vissa tider på dygnet. Anledningen? Jo, för att kortsiktigt spara pengar, detta utan en rimlig risk och konsekvensanalys. Att höja åldersgränsen till 75 år gör att Ale kommuns äldre skulle ha det sämsta erbjudandet i hela Västra Götaland, där de flesta kommuner valt att dela ut Seniorkorten till alla från 70 år.
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna var överens om att erbjuda seniorer från 70 år ett dygnet-runt-kollektivtrafikkort. Under debatten valde Liberalerna att föreslå en återremiss för att säkerställa att det kommunala pensionärsrådet skulle få tycka till om den föreslagna förändringen, vilket majoriteten ansåg skulle vara ett mycket kostsamt beslut och slöseri med skattemedel. Detta eftersom det endast skulle försena processen och i och med det minska besparingen som majoriteten räknat med. Mikael Berglund (M) argumenterade dessutom för att det inte var aktuellt att fråga Seniorerna om deras åsikt i frågan eftersom det gick att anta att dom inte skulle vara positivt inställda.
Mitt under pågående debatt valde två ledamöter från majoriteten att lämna Kommunfullmäktige, vilket innebar att oppositionen helt plötsligt var i majoritet och såg ut att kunna få igenom sitt förslag om 70 år och resor dygnet runt inom Ale kommun. Vad gör majoriteten då? Jo, dom väljer att rösta igenom en återremiss för att inhämta pensionärsrådets tankar i frågan, detta trots att det bara en stund tidigare var både onödigt och dyrt enligt kommunalrådet Mikael Berglund och trots att Liberalerna under debatten dragit tillbaka sitt förslag om att skicka ärendet på återremiss. Tänk hur det kan svänga under en och samma kväll?
Det blev i alla fall uppenbart för oss som var närvarande under fullmäktige att Moderater, Sverigedemokrater, Kristdemokrater, och Framtid i Ale inte är särskilt intresserade av vad du tycker i frågor där dom inte håller med dig. Inte heller är dom särskilt intresserade av att låta dina tankar och idéer påverka deras beslut framåt. Det tåls att tänkas på för dig som i valet valde att lägga din röst på något av ovanstående partier.
Gruppledare för oppositionen
Dennis Ljunggren (S), Jessika Loftbring (C), Sven Engdal (V), Eva Lans Samuelsson (L), Jenny Sandqvist (MP)