En fråga till partierna i Ale

Den goda debatten

Som rubriken antyder så är en god debatt något vi alla kan dra nytta utav. Men vi behöver vara rädda om varandra under debattens gång!
Debattklimatet i Sverige har under en tid genomgått en förändring. En förändring där vi ser att våra gränser ständigt flyttas och vi utmanas till att använda ett hårdare språk och en hårdare ton gentemot varandra och den stora risken med den ständiga utmaningen är att vi skadar varandra utan att veta om det.
Sociala medier är en av de största orsakerna till vårt förändrade beteende. Där kan vi säga vad vi tycker utan konsekvens, där betyder min åsikt mer än skadan den kan ge någon annan.
Det är lätt att säga att vi inte ska vara på internet eller ute på sociala medier men det kan vara någons arbetsplats, och det är en plats där olika generationer umgås och där framtidens politiker växer upp.
Vi socialdemokrater vill att den kommande valrörelsen ska handla om politiken med respekt för varandra. Därför bjuder vi in samtliga partier till ett handslag inför kommande valarbete där vi tillsammans hjälps åt så att debattklimatet ska bli bra och fritt från hat, hot, rasism och personangrepp.