En kyrka för alla!

Vi socialdemokratiska kyrkopolitiker arbetar för att kyrkan ska hälsa alla välkomna. Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat hbtq-personer. Då vi ständigt strävar att vår församling ska bli ännu bättre har vi lämnat in en motion till Nödinge kyrkofullmäktige.
Bakgrunden till motionen är att Svenska kyrkans kyrkomöte redan 2013 tog beslut om att alla församlingar ska uppmuntras att hbtq-certifieras. Svenska kyrkan har valt en modell framtagen av bland annat Ekho – riksförbundet för kristna hbtq-personer. Modellen kallas process om rengnbågsnyckel. 2017 beslutade Svenska kyrkan att Regnbågsnyckeln från och med 2018 ska erbjudas till alla församlingar. I skrivandets stund har endast två församlingar mottagit Regnbågsnyckeln och åtta församlingar är i något av de sex steg som ingår i processen.
Nödinge Socialdemokratiska förening vill att Nödinge församling visar våra församlingsmedlemmar och omvärlden att vi är villiga att göra upp med den diskriminerande historian. Vi jobbar för att vår församling ska vara en inkluderande kyrka, där alla ska känna sig trygga och välkomna. Vi anser att Nödinge församling snarast bör ansöka och aktivt arbeta för att för att bli certifierade enligt Regnbågsnyckeln.