Sjukvården med Johnny!

folkets hus älvängen

Varmt välkomna och prata om sjukvården med Johnny!  Dagordning kommer senare.