Framtid i Ale saknar trovärdighet

Det blir ganska patetiskt när Framtid i Ale i förra veckans tidning hävdar att de tycker att, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har för lite pengar för att klara sitt uppdrag och det är majoritetspartiernas fel.

Framtid i Ale röstade i fullmäktige för ett budgetförslag med exakt samma summa pengar till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som majoritetens budgetförslag.

Att gå ut i tidningen och gapa när man själva inte föreslagit en krona mer till den verksamhet man menar lider brist på pengar bevisar att Framtid i Ale helt saknar trovärdighet.

Monica Samuelsson (S)

Eva Eriksson (S)