Framtiden bygger vi tillsammans

Sverige är ett bra land att leva i. Vi har mycket att vara stolta över. Samtidigt är det något som håller på att gå sönder. När 400 000 personer inte har jobb efter sju år av borgerliga åtgärder är det något som är väldigt fel.

Vi socialdemokrater här i Ale är tydliga med att göra vår del för att skapa en politik som kan sätta fler i arbete. Vi vill göra det genom att börja med våra ungdomar. Här i Ale vill vi arbeta för att våra ungdomar ska vara bättre rustade för att möta arbetsmarknaden.

Det första steget tar vi genom att vi nu, återigen, har lyckats se till att skolan får ett tillskott av pengar de så väl behöver. Det andra steget för oss är att alla unga i Ale ska erbjudas sommarjobb. En möjlighet att tjäna egna pengar och att få erfarenhet av arbetslivet med ansvar att ta och tider att passa tror vi är ovärderlig för våra unga. Det tredje steget för oss är Nollvisionen för ungdomsarbetslösheten. Här har vi tagit fram ett antal olika åtgärder för att ingen ung i Ale ska vara utan jobb. En satsning som går hand i hand med den ungdomsgaranti vi går till val på.

Självklart är vi besvikna över att Alliansen, Aledemokraterna och Sverigedemokraterna inte ser ungdomsarbetslösheten och jobben som den viktigaste framtidsfrågan för Ales ungdomar. Å andra sidan blir det tydligt att vi behöver en socialdemokratisk ledning i Ale. Politiker som klarar av att prioritera och faktiskt gör skillnad. För jobben och för skolan.

Vi tror att detta är rätt val för Ale men vi är också tydliga med att vi måste vara lyhörda för hur alla alebor ser på våra politiska visioner. Därför har du som bor här just fått ett Dialogprogram från Socialdemokraterna i Ale. Där ber vi dig att hjälpa oss att prioritera och lyfta fram vilka politiska frågor som är viktigast för dig i framtiden. Hjälp oss att tillsammans göra Ale till en ännu bättre plats genom att fylla i och skicka in dina tankar och idéer till oss.

Tillsammans bygger vi framtidens Ale.