Ge våldsutsatta kvinnor förtur till bostäder

Årets internationella kvinnodag firades som vanligt över hela världen med flera teman och många infallsvinklar, i media rapporterades flitigt. Vi socialdemokrater vet att orättvisorna mellan kvinnor och män är på riktigt och vi alla borde verkligen göra vad vi kan för att motverka och belysa dessa, det handlar om det som en del kallar kvinnolöner eller kvinnoyrken. Det handlar om den statistik som visar att kvinnor fortsatt tar och beläggs med störst ansvar i hemmet rörande allt från barnen och alla andra sysslor som kan finnas för att få ett hem till ett hem. Det handlar om att kvinnor skuld och skam beläggs och faktiskt behandlas sekunda i yrkesliv, föreningsliv, privatliv och i vården. Vi socialdemokrater i Ale valde denna gång att med tre andra lokala föreningar att anordna en helkväll med såväl mingel, föreläsning, ljusmanifestation och filmvisning.
I år var fokuset på kampen mot mäns våld mot kvinnor utan att för den saken skull glömma alla de ojämställda villkor som kvinnor alla dagar på året utsätts för. Vi vill varmt tacka alla besökare och alla frivilliga som var på plats vi hoppas vi ses nästa år igen. Med det sagt så vill vi Socialdemokrater även visa vår politik, vi vill visa att vår politik är på riktigt och är jämlik, därför har vi i samband med årets internationella kvinnodag skickat in följande motion till Ale kommunfullmäktige.
Motion om förtur i bostadskön med mera. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Trots det är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma.
Var tredje vecka dödas en kvinna av en man i Sverige. 2021 anmäldes 38 300 misshandelsbrott mot kvinnor eller flickor. Men mörkertalet är stort. Brottsförebyggande rådet, Brå, uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig polisanmäls. Mäns våld mot kvinnor är ingen privat angelägenhet, det handlar om grova brott som begås, våldtäkter, grov misshandel, försök till mord, mord och förföljelse är några exempel. Det är en kriminalitet som pågår dygnet runt och årets alla dagar. Det är just politiker som i första hand måste säga att kvinnors liv är tillräckligt viktiga för att prioriteras, resurs sättas och följas upp. Hur är det möjligt att kvinnor fortsätter mördas för att de är kvinnor?
Våldet mot kvinnor är inte något som sker slumpartat. I de flesta fallen är förövaren känd av samhället, kvinnorna har larmat, lämnat och gjort allt som står i deras makt för att skydda sig och sina barn. Ändå mördas de av män som hatar dem. Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Det är också vanligt att kvinnan befinner sig i en ekonomisk beroendeställning gentemot sin förövare.
Alla ska ha rätt till en trygg bostad att leva i.
Vi yrkar:
• Att Ale kommun verkar för att ge våldsutsatta kvinnor förtur till bostäder hos privata bovärdar samt Alebyggen.
• Att Ale kommun utbildar chefer och skyddsombud så de stärks i frågor om mäns våld mot kvinnor
• Att Ale kommun upprättar handlingsplaner gällande mäns våld mot kvinnor inom kommunens verksamheter.