Ge vår personal i Ale vettiga förutsättningar

För oss Socialdemokrater är det självklart att vi som arbetsgivare i kommunen ska driva en bra personalpolitik. Det betyder för oss att man ska ha rätt att arbeta heltid, det innebär att vi vill att timanställningar och visstidsanställningar ska minska och heltidsanställningar tills vidare ska öka.

Vi ser också att det är viktigt att personalomsättningen inte är för hög, särskilt när det gäller chefer.

Tyvärr går utvecklingen i Ale och i Sverige åt fel håll med den moderata ledningen. Ett av den moderatledda regeringens första beslut när man vann valet 2007 var att skapa en ny anställningsform – allmän visstidsanställning. Det innebär att människor kan arbeta hos samma arbetsgivare i princip hur lång tid som helst utan att ha rätt till en fast anställning.

Idag är nära 700 000 svenskar visstidsanställda varav de flesta är kvinnor. Här i Västra Götalands län handlar det om 118 900 personer och många av dessa i Ale kommun. Sedan moderatledningen tog över i Ale har antalet arbetade timmar på timanställningar ökat från 290 000 timmar till över 350 000 timmar, nästan 25 %.  Att inte ha fast anställning betyder bland annat svårigheter att flytta hemifrån, få en bostad och kunna skaffa familj.

Även om normen på svensk arbetsmarknad ska vara fast anställning så behövs möjligheten att visstidsanställa. Problemet är att denna möjlighet missbrukas idag. TCO har visat att hela 65 000 svenskar har jobbat hos samma arbetsgivare i mer än fem år utan att ha fått fast tjänst.

Så kan vi inte ha det!

För oss socialdemokrater är det självklart att svenska löntagare inte ska ha sämre skydd än andra. Om vi socialdemokrater vinner valet i höst kommer vi därför att ändra lagstiftningen. Har man jobbat i två år hos samma arbetsgivare under en femårsperiod då ska man få en fast anställning.

Om vi socialdemokrater får väljarnas förtroende har vi målet att heltidsanställningar som är tills vidare ska öka! Vi satsar också på jämställda löner och på bättre förutsättningar för våra chefer. Vi är nämligen säkra på att personal som trivs och känner sig trygga ger bättre service till invånare, företagare och besökare i Ale kommun.

Eva Eriksson (S)
Vice ordförande i Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden.

Dennis Ljunggren (S)
Vice ordförande i Utbildningsnämnden.