Hans Hahn (partiombudsman i GOS)

Nol-Alafors S-förening hade besök av Hans Hahn (partiombudsman i GOS) på medlemsmötet den 12 april.
Han talade om 

Politiska partier. Vad säger de egentligen?

Det var ett intressant och engagerande möte som han hade helt utan PowerPoint.
Här är mina anteckningar. Det är som jag skrev anteckningar, nästa gång kommer du till mötet. 

Ideologier

1789 i Frankrike, Rika personer samlade folket mot adel och kungen
Socialism, Liberalism (fabriksägare) och Konservatism (jordägare)
Socialism att sträva mot gemenskap (Marx, klassamhälle, konflikt)
Liberalism att sträva mot frihet (Smith, Individ, Idéer)
Konservatism att sträva mot att bevara (Burke, Klan, samverkan)
Vad är deras syn på människan?
Socialist: Blir som de blir behandlade; samhället skall ha en stor roll, kunskap tillsammans
Liberal: positiv; samhället skall ha en liten roll, stor kunskap styr
Konservativ: pessimistisk; samhället skall ha en medverkan, nedärvd kunskap krävs

Socialism: Socialdemokraterna, Sverige
Liberal: Moderater. USA
Konservativ: SD, Tyskland

 

Välkomna till Nol Alafors förenings möten.

Jens-Peter Larsen