Historisk S-kongress avklarad

ALE. Lena Dahlqvist representerade Socialdemokraterna i Ale när partiet höll sin årliga kongress i Göteborg. 2400 motioner och 7500 att-satser senare pustar hon ut. – Det var fem intensiva dagar med fantastiskt många kloka beslut om gröna jobb, arbetsmarknadsfrågor – och inte minst valet av en ny partiordförande, säger Dahlqvist.

Lena Dahlqvist var Ales ombud på S-kongressen i Göteborg. Jim Aleberg, ordförande för Socialdemokraterna i Ale, var nöjd och stolt över insatsen.

Som Sveriges största parti riktas många blickar mot Socialdemokraterna när kongressen arrangeras. Varje upplaga är historisk på sitt sätt, men årets kongress var unik på ett särskilt sätt. Det var första gången sedan Olof Palme valdes till partiordförande som detta val gjordes på en ordinarie kongress. 350 ombud från hela landet fanns på plats i Svenska Mässan, Göteborg, när Stefan Löfvén avtackades och Magdalena Andersson valdes till ny partiordförande.

– Det känns ärofyllt att ha fått vara med om detta. Magdalena Andersson är tydlig, ödmjuk och en smart förhandlare. Hon kommer klara det här uppdraget galant. Nu hoppas vi även att riksdagen släpper fram henne som Sveriges första kvinnliga statsminister, säger Lena Dahlqvist.

Frågorna var många och debatterna långa. Deltagarna började tidigt och förhandlingarna pågick vissa dagar till efter midnatt.

– Från Ale hade vi lämnat in ett antal motioner. De handlade bland annat om slopad övre gräns för mammografi, krav på bättre och en mer hållbar arbetsmiljö samt en pensionsmotion för att underlätta förtida pensionering av de som jobbat länge i fysiskt eller psykiskt krävande yrken, berättar Dahlqvist.

Socialdemokraterna diskuterade också behovet av att skyndsamt utreda karensdagen.

– Pandemin har lärt oss vikten av att minska sjuknärvaron. Tyvärr är det många som drabbas hårt av karensdagen och det är som vanligt de med lägst inkomst som lider mest. Dessutom är det inte alla som kan jobba hemifrån och då blir det kostsamt att stanna hemma vid minsta förkylning, säger Dahlqvist.

Stort fokus under kongressen fick partiets uttalade satsning på gröna jobb i norr.

– Vi kommer att investera mycket i norra Sverige för att skapa nya gröna jobb. Det blir betydelsefullt för glesbygden, men med detta ökar också kraven på skola, vård och omsorg.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ