Införande av blåljuskontroll

Införande av blåljuskontroll

Under senaste sammanträdet i kommunfullmäktige valde Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale att aktivt rösta nej till att genomföra en blåljuskontroll i Ale. En sådan kontroll skulle innebära att man noggrant granskar och säkerställer att de olika kartuppgifterna är korrekta, vilket är avgörande för att säkerställa att alla blåljusaktörer har tillförlitliga uppgifter när de rycker ut vid akuta händelser.
Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som rekommenderar kommunerna att genomföra sådana kontroller för att säkerställa effektivt bistånd vid kriser och olyckor. Trots detta valde samverkan i Ale att rösta nej till att genomföra denna viktiga åtgärd.
Det är hög tid att vi går från att bara diskutera åtgärder för att förbereda samhället inför kriser till att faktiskt vidta konkreta åtgärder för att vara förberedda. Vi instämmer därför helt med vår överbefälhavare när han uppmanar oss att sluta planera och i stället börja agera.
När en myndighet som har ansvar för vår nationella krisberedskap rekommenderar kommunerna att vidta åtgärder för att förbättra sin beredskap, krävs det mycket för att rättfärdiga ett beslut att inte följa rekommendationerna.
De data som samlas in nationellt ska vara en säker källa att användas. Kedjan för insamling och tillhandahållande av geografisk information består av en mängd enskilda insatser och en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Var och en i kedjan måste förstå sitt uppdrag för att säkerställa att rätt information finns på rätt plats när blåljusaktören ska utföra sitt jobb. Eftersläpning eller glapp i uppdateringsprocessen kan innebära att processkedjan brister och att information saknas eller visar fel väg.
Ale kommun har i samband med vårt initiativärende gjort en utredning som visade att Ale kommun hade en del brister gällande geodata och dokumentering av arbetsprocessen. Utredningen pekade också på att kommunens personalresurser skulle vara belastade med andra uppgifter under första kvartalet 2024. Därför valde Socialdemokraterna att föreslå att Ale Kommun ansöker om att genomföra under hösten 2024 då belastningen inte var lika hög.
Socialdemokraterna anser att man genom att sätta en tidpunkt på när åtgärderna skall genomföras säkerställer man också uppföljning på att ärendet blir gjort.
Vi hoppas att Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale kan lägga sin stolthet åt sidan och trots sitt tidigare beslut väljer att ändå genomföra en blåljuskontroll. Det är dags att agera i linje med vad som krävs för att skydda och trygga våra samhällen.