Inte okomplicerat att bygga centralt

Äntligen börjar vi närma oss ett genomförande av en av de kanske viktigaste detaljplanerna i kommunen sedan ombyggnaden av 45:an och Norge/Vänernbanan. Våra samhällen från Surte i söder till Älvängen i norr kantas av väg och järnväg och utanför dessa Göta Älv. I öster reser sig terrängen betydligt. De geografiska förutsättningarna måste understrykas eftersom det ger oss specifika möjligheter och begränsningar för hur och var våra orter på denna sträcka kan växa och utvecklas. Det finns ett skriande behov av bostäder i hela riket, Ale är inget undantag. Att pröva byggnation, centralt i våra stationssamhällen, är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle där människor kan bo, arbeta och mötas samt nyttja pendeltågen som knyter oss samman med både Göteborg och resten av regionen.
Byggnation intill väg och järnväg är naturligtvis inte okomplicerat. Det är ingen överraskning att myndigheternas synpunkter som nu inkommit framför allt avser risk och buller. Att lösa dessa frågor på bästa sätt är en förutsättning, inte bara för de specifika bostäderna och verksamheterna, utan även för ett Ale som tar vara på pendelstationernas potential och sitt regionala läge.
Alekuriren 2020-09-22