Intensiv debatt om nolltaxan

Intensiv debatt om nolltaxan

ALE. Ale kommunfullmäktige behandlade årets nämndplaner för 2024, men det var taxorna och bidragen för föreningslivet som stal all uppmärksamhet. Alesamverkan drev igenom förslagen om att avskaffa nolltaxan och samtidigt höja aktivitetsbidraget.
– Det är helt fel tid att göra detta när så många har det tufft, sa Henning Ankarudd (C), en av många opponenter.
Nolltaxan för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet är ett minne blott. Från och med 1 mars införs en avgift för lokaler. Motiven har inte bara varit ekonomiska utan det har också handlat om att skapa ett incitament för att lokalerna ska användas så effektivt som möjligt och inte stå outnyttjade, vilket bedöms vara risken om de är gratis. Majoritetens beslut kritiserades kraftigt i fullmäktigedebatten.
– Vi ser det som ett steg i helt fel riktning när vi redan vet att många familjer, personer med funktionsvariation och äldre har det svårt ekonomiskt, sa Lena Orstadius (S).
Kultur- och fritidsutskottets ordförande, Robert Jansson (SD), ansåg att beslutet om att avskaffa nolltaxan låg i linje med Alesamverkans ambition.
– Vad är viktigast? Vi anser att skolan och omsorgen står överst på dagordningen. Att införa en taxa för lokaler som föreningslivet nyttjar är inget unikt. I Kungälv kostar en timma 100 kronor och vi föreslår nu 50 kronor. Det är rimligt, menade Jansson som fick medhåll av kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M):
– Vi vet att lokaler står oanvända vissa timmar. Idag finns det inget incitament att boka av eftersom det ändå inte kostar något. Med en taxa blir det annorlunda. Jag är stolt över att vi orkar och vågar göra denna omställning. Den kommer att utmana föreningarna och det har vi respekt för, men tittar vi på kommuner som tvingats göra det här före oss så har inte det medfört att föreningarna har gått under.

Mot beslutet

Det var en samlad opposition som reserverade sig mot beslutet. Förutom S valde Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna samma linje. Lena Orstadius överlämnade inledningsvis en namninsamling till Mikael Berglund och Robert Jansson med 601 underskrifter. Budskapet var tydligt. Genom nolltaxan kan föreningar i Ale hålla nere kostnaderna för barn- och ungdomsverksamheter som innebär att man inkluderas i en gemenskap och löper mindre risk att hamna på fel väg.
– Ale Innebandy, Alesimmarna, Bohus gymnastikförening, Bohus Taekwon-Do, Ale FUB… Mängder av föreningar har berättat hur hårt det här beslutet kommer att slå mot deras verksamheter. Det är inget påhitt från oss. Att lokalerna står tomma och att vi kommer att få fler lediga timmar när nolltaxan slopas tror jag inte alls på, sa oppositionsråd Dennis Ljunggren (S).
Centerpartiets ledamöter var aktiva i debatten och Lina Bodestad yrkade utan framgång på en uppföljning av risk- och konsekvensanalysen av nolltaxan som en del av årsbokslutet för 2024.
– Trots att så många har varit uppe idag och pratat om hur viktig tryggheten är för våra barn och ungdomar så tar majoriteten det här beslutet, sa Bodestad och fick stöd av Lena Lans Samuelsson (L):
– Vi måste fundera på hur mycket civilsamhället orkar med. Våra föreningsledare lägger redan ner så otroligt många timmar. Det vet vi redan och därför kan inte Liberalerna ställa sig bakom det här beslutet.
Noterbart var att fullmäktige på samma möte tog beslut om höjt aktivitetsbidrag, från 4 till till 6 kronor, för barn och ungdomar i åldern 6-20 år. Höjningen innebär en justerad budgetram för aktivitetsbidraget med 375 000 kr, från 750 000 kr till 1 125 000 kronor. Här föreslog Liberalerna att aktivitetsbidraget skulle gälla från 3 år, vilket hon fick stöd för av övriga oppositionspartier. Det räckte dock bara till 24 av 49 röster.