Jim Aleberg hänger med närsjukvårdsteamet

Jim Aleberg (S) hängde med Närsjukvårdsteamet: ”Kul att betala skatt”

KUNGÄLV. Sedan årsskiftet är älvängenbon Jim Aleberg (S), 53, ordförande i styrelsen för Sjukhusen i Väster. I torsdags fick han följa med Närsjukvårdsteamet på Kungälvs Sjukhus under ett arbetspass. – Att kunna ge kvalificerad vård i hemmet och underlätta vardagen för patienter som slipper sjukhusbesök i onödan är definitivt rätt väg framåt, säger Aleberg på en pressträff efteråt.
Efter höstens val stod det klart att det blev ett maktskifte på regional nivå. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styr som numera som största minoritet i Västra Götalandsregionen. Socialdemokraten Jim Aleberg har varit aktiv i regionpolitiken sedan 2006 och sedan årsskiftet är han ordförande i styrelsen för Sjukhusen i väster som består av Kungälvs Sjukhus, Alingsås Lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus.
– Vi står inför ruggiga utmaningar, där antalet äldre blir fler och vi måste hitta nya smarta arbetssätt för att kunna ge alla en säker och kvalitativt bra vård. En av utmaningarna är att behålla och rekrytera ny personal. För att lyckas med det måste arbetsmiljön och villkoren sättas i främsta rummet, säger Jim Aleberg bestämt.
För att få en uppdaterad bild av arbetssituationen och vården har han bestämt sig för att följa vårdpersonalen på nära avstånd. Sedan 2017 har Kungälvs Sjukhus jobbat med ett närsjukvårdsteam som idag besöker ett 30-tal äldre patienter som får vård i hemmet.
– En sjukhussäng är inte alltid den bästa eller mest önskvärda lösningen. Många kan med fördel vårdas i hemmet och vi som är ute är alltid underställda en läkare. Vi kan göra väldigt mycket. Jim fick till exempel vara med under en blodtransfusion, berättar distriktssköterska Maria Zetterlund.
Närsjukvårdsteamet utgår från Kungälvs Sjukhus och verkar på Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Ale. Målgruppen är äldre patienter med sjukdomar som hör ihop med åldrandet.

Gedigen erfarenhet

– Personalen i teamet består av gedigen erfarenhet. Det är sköterskor som har sett många patienter och tillstånd. Det handlar om att kunna göra rätt bedömningar och urskilja vad som är rätt vårdform för den enskilda patienten, understryker Anette Johansson, enhetschef för läkare på geriatriken och närsjukvårdsteam i Kungälv och Alingsås.
Jim Alebergs besök var uppskattat, men han fck också med sig en del frågor att jobba vidare med. Det handlar om ett samverkansavtal mellan sjukhus och kommunerna, främst avseende ansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter samt att skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla den ”nära-vården” där vårdcentralerna är viktiga.
– Jag tar även med mig att vi behöver fokusera på själva vårdflödet, från akut till avdelning och hemgång. Det är självklart viktigt att det fungerar så smärtfritt som möjligt, samtidigt ska vi hela tiden försöka utveckla vården och hitta nya effektiva arbetssätt. Digitaliseringen skapar möjligheter till fler och snabbare möten både internt mellan läkare och övrig personal samt externt med patienter. Det ska vi ta vara på, svarar Jim Aleberg som tackade närsjukvårdsteamet för en givande dag.
– Det är kul att betala skatt när man får se den här typen av verksamheter som fungerar så bra och uppskattas av invånarna. De patienter som vi besökte idag uttryckte en tydlig glädje över att slippa åka till sjukhuset. Mobila vårdtteam tror jag är vägen framåt.