Klar succé för fria seniorresor

Att låta personer över 65 år öka gratis i kollektivtrafiken har blivit en succé. Sedan Göteborg införde systemet 2008 har det spridit sig till många fler kommuner. 1 mars följer Alingsås och Tjörn efter och senare i vår är det dags för Kungsbacka och Mölndal.

– Människor som är över 65 år har jobbat och betalat skatt i hela sitt liv. De förtjänar detta, säger Owe Nilsson (S), tidigare kommunalråd och ordförande i trafiknämnden i Göteborg.

Det var han som under våren 2007 kom med idén, som den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen ställde sig bakom.
Att detta skulle vara något som äldre göteborgare förtjänar var ett argument. Ett annat var att ge äldre bättre möjligheter att komma ut och träffa släkt och vänner. Ett tredje handlade om att få fler äldre att ställa bilen.
– Folk ringde och tackade mig, säger Owe Nilsson som nu själv har hunnit passera 65-årsstrecket.
Idén fick han då han besökte London där alla Londonbor över 60 år åker gratis i kollektivtrafiken.
– Men vi fick rösta igenom det i fullmäktige. Moderaterna och Folkpartiet motsatte sig förslaget, säger han.

Beslutet innebar att Göteborgs stad började betala extra pengar till Västtrafik för att ge personer över 65 år ett seniorkort som gav rätt till fria resor mitt på dagen.

Att seniorkortet har blivit en succé märks i Västtrafiks resandestatistik. 2012 gjordes 26,3 miljoner delresor med seniorkortet i Göteborg. I fjol hade antalet delresor ökat med 25 procent till 33,1 miljoner delresor.
Samma sak märks i andra kommuner som infört fria resor för seniorer. I Ale gjordes 169 000 delresor med seniorkort under 2014. En ökningen med 57 procent jämfört med 2012. Där infördes seniorkortet 2010 efter förslag från Socialdemokraterna.
– Vi socialdemokrater och pensionärerna ville ha samma förmån som i Göteborg, säger Jarl Karlsson (S) som då var ordförande i kommunstyrelsen.

Nu ser han det som väl investerade pengar.
– Pensionärerna tycker att det är bra. Man kan åka till olika aktiviteter och till affären utan att betala, säger han.
2011 följde Härryda kommun efter. Även där efter förslag från Socialdemokraterna.
– Nu tycker man att det är självklart och att det borde vara fria resor till Göteborg och andra grannkommuner, men vi i Härryda kan inte subventionera resor i andra kommuner, säger Mats Werner (S), oppositionsråd i Härryda.

Västra Götalandsregionen har räknat ut att det skulle kosta 150 miljoner kronor att låta alla över 65 år och alla skolungdomar åka gratis i kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Det skulle motsvara en höjning av biljettpriset med fem procent.
– Jag tror att resenärerna är intresserade av det. Men då den totala kostnaden för regionen är så hög får kommunerna fortsätta att göra tilläggsköp, säger Alex Bergström (S), vice ordförande i Västtrafiks styrelse.
Men i dag klarar inte Västtrafiks datasystem, enligt honom, av att hantera fria resor över kommungränser.

Johan Nyhus (S) som är kommunalråd och ordförande i Göteborgs trafiknämnd i dag ser hur färdtjänstresorna har minskat sedan det blev gratis för äldre att öka kollektivt och även gratis att åka med flexlinjen.
– Nu ser vi att resandet med seniorkortet har gjort att Västtrafik har valt att behålla vissa busslinjer som annars skulle haft för få resenärer och lagts ner. Det visar att vi alla tjänar på detta, säger han.
I valrörelsen lovade S i Göteborg att se om det även skulle vara möjligt att ge förtidspensionärer fria resor.
– Seniorkortet har stor betydelse. Särskilt för dem med låg pension, säger Johan Nyhus.

Fler inför seniorkort
Under våren får personer över 65 år fria resor i kollektivtrafiken i Alingsås, Kungsbacka, Mölndal och Tjörn. I samtliga kommuner är det tack vare påtryckningar från Socialdemokraterna. I Mölndal krävdes ett maktskiftet.

– Fria resor hade högsta prioritet i den budget som vi i den nya majoriteten kom överens om. Socialdemokraterna har föreslagit detta i många år. Det är skönt att kunna säga att det nu blir av, säger Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.
Den nya majoriteten i Mölndal består av S, V, MP och KD. Moderaterna och Folkpartiet röstade nej till att införa fria resor.

Även Alingsås har fått ett nytt styre, men här anslöt sig samtliga partier till S-förslaget om fria seniorresor under valrörelsen. Beslutet under hösten togs i politisk enighet.
– Det är en del av vårt arbete för social och ekologisk hållbarhet, säger Joakim Järrebring (S), kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna på Tjörn har sedan länge föreslagit fria seniorresor i kommunen och till och från Stenungsund. Nu har den borgerliga majoriteten gått med på fria resor i kommunen.
– Att utvidga det till Stenungsund får bli nästa gång, säger Claes Jansson (S), ledamot i kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott i Tjörns kommun.

I Kungälv har Socialdemokraterna gått till val på att införa fria seniorresor. Där har nu den nya majoriteten bestående av S, V, MP, FP och Utvecklingspartiet beslutat sig för att i första hand bygga ut med fler busslinjer i kommunen. Under 2016 kan det blir aktuellt med fria seniorresor.

Detta gäller för seniorkort i göteborgsområdets kommuner

•Ale. Fria resor i lågtrafik för Alebor över 65 år sedan 1/4 2010.
•Alingsås. Inför 1 mars fria resor dygnet runt för Alingsåsbor över 65 år.
•Göteborg. Fria resor i lågtrafik för alla göteborgare över 65 år sedan 1/1 2008. De som har färdtjänsttillstånd åker gratis med flexlinjen under lågtrafik.
•Härryda. Fria resor dygnet runt för Härrydabor över 65 år sedan 1/6 2011.
•Kungsbacka. Inför 1 april fria resor dygnet runt för Kungsbackabor över 65 år.
•Mölndal. Inför 1 maj fria resor i lågtrafik för Mölndalsbors över 65 år.
•Partille. Fria resor i lågtrafik för Partillebor över 65 år sedan 1/11 2014.
•Tjörn. Inför 1 mars fria resor dygnet runt för Tjörnbor över 65 år.
•Uddevalla. Fria resor dygnet runt för Uddevallabor över 75 år sedan 1/1 2011. Adm. avg: 140 kr.

Seniorkortet gäller i dessa kommuner för resor inom den egna kommunen och inte för färdtjänstresor.Lågtrafik: vardagar kl. 8.30–15 och kl. 18–6. Helger dygnet runt.

Johan Flanke
johan.flanke@sap.se