Klimatlöftet som väcker debatt

Klimatlöften som väcker debatt

ALE. Kommunstyrelsen har antagit sju nya klimatlöften. Ett rimligt antal anser ordförande Mikael Berglund (M) – för få tycker oppositionsråd Dennis Ljunggren (S).
– För mig är det viktigt att vi kan leva upp till löftena, säger Berglund.
Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen har bjudit in samtliga 49 kommuner att anta nya klimatlöften för perioden 2024-2026, vilket är en del av regionens för att nå en fossilfri region och en del i genomförandet av Regional utvecklingsstrategi.
– Länsstyrelsen sammanställer 30 olika löften som kommunerna kan välja mellan. Jag tycker att upplägget är tveksamt eftersom länsstyrelsen tar på sig någon form av roll där de vill leda utvecklingen åt ett mer miljövänligt håll, men det känns inte på riktigt, säger Mikael Berglund.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att kommunstyrelsen skulle anta drygt 20 olika punkter, men beslutet landade på totalt sju.
– Att vi ska anta så många löften är inte realistiskt. För mig är det viktigt att vi kan leva upp till samtliga och sju punkter är en avsevärd minskning av tjänsteorganisationens förslag – men vi ökar samtidigt från två förra året, säger Mikael Berglund.
De sju löftena är följande: En årlig uppföljning av klimatarbetet, ett strategiskt arbete med att minska klimatpåverkan genom upphandling, minska matsvinnet i offentliga måltider, använda cirkulära möbler, att erbjuda fastighetsnära insamling för återanvändning, möjliggöra för invånarna att låna eller hyra produkter i stället för att köpa och energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd.
– Vi är stolta över de här sju löftena. Med tanke på att vi har ett tufft budgetår framför oss känns dessa rimliga då de inte är kostnadsdrivande. Vi har redan kommit långt i arbetet med flera av de här löftena och vi kan med rak rygg säga att vi kommer att leva upp till dem, säger Mikael Berglund.
Dennis Ljunggren medger att han är förvånad över att endast sju löften antogs.
– Ambitionsnivån mellan de två politiska sidorna är olika och skillnaderna har aldrig tidigare varit så här stora. Vi föreslog att totalt 23 löften skulle antas och att det i stället landade på sju gör mig förvånad.
Mikael Berglund menar att drygt 20 löften är orimligt många, vad har du att säga om det?
– De allra flesta arbetar vi redan med i dag och rekommendationen från förvaltningen var att vi skulle anta dessa löften. Det blir konstigt när man avstår viljan att gå framåt. Jag har också oerhört svårt att se att de tar hänsyn till ekonomin när de skär ner i antalet eftersom det inte på något sätt framgår i beslutet.