Konstgräs för Nödinges utveckling!

Kultur- och fritidsnämnden har enhälligt beslutat om ett utredningsuppdrag för att utveckla konstgräs i Nödinge i samverkan med Nödinge SK som ansvarig klubb.

Under det gångna året har kommunen påbörjat ett mycket framgångsrikt arbete med utvecklingen av en näridrottsplats vid skolorna i Nödinge. Detta har skett i samarbete bland annat med ungdomar som bor i centrala Nödinge och har på så sett blivit deras näridrottsplats. S, V och Mp menar att det är precis såhär man ska arbeta med dessa frågor, i nära samarbete med de som är tänkta att nyttja anläggningen.

Vi förutsätter att arbetet med att utveckla konstgräs i Nödinge fortsätter på samma positiva sätt!

Vi ser att konstgräsplanen nära skolområdet i Älvängen används mycket ofta och ett liknande utnyttjande av en central plan i Nödinge skulle också svara upp mot delar av problemet med att området runt skolorna är tomt på kvällstid och därmed känns osäkert.

Vi har också i våra samtal med nödingeborna och i de dialogprogram vi har fått in sett att många delar vår vilja att prioritera en ny förbindelse över bäcken från Patron Ahlmans alle till Storgårdens förskola. Detta skulle också bidra till en säker gång och cykelväg till en ny central konstgräsplan samt bättre skolväg för många nödingebarn och ungdomar.

För Nödinges utveckling är det dags att utreda en centralt placerad konstgräsplan!