Kritik mot förslaget om höjda taxor: ”Fler ungdomar kommer att hamna på gatan”

Kritik mot förslaget om höjda taxor: ”Fler ungdomar kommer att hamna på gatan”

NÖDINGE. Förslaget om att slopa nolltaxan höjda taxor och avgifter för idrottshallar samt möteslokaler har väckt starka reaktioner. Alekuriren har pratat med flera föreningar som är oroliga för framtiden.
– Fler ungdomar kommer att hamna på gatan, säger Hidajet Hadzic, ledare i Bohus Taekwon-Do.
Det var i november som Alekuriren rapporterade om att det fanns ett förslag om att införa nya taxor och avgifter för föreningslivet. Alesamverkan vill ersätta nolltaxan med en lokalhyra på 50 kronor per timme, samt hyra av cafeteria vid arrangemang.
Det är ett led i budgetarbetet för nästa år där Kultur- och fritidsutskottet räknar att öka sina intäkter med 1,9 miljoner.
– Det är inget roligt beslut att ta, men när vi gör vår omvärldsanalys och jämför med grannkommunerna ligger Ale även efter höjningen lågt. 50 kronor för en timmes inomhusidrott betyder fem kronor per deltagare om det är en grupp om tio barn. Det är inte orimligt. Totalt innebär de förändrade avgifterna ett nödvändigt tillskott för att kommunen ska kunna erbjuda ett bra utbud med föreningslokaler. Det är helt avgörande att alla hjälps åt i dessa tider, sa kommunalråd Mikael Berglund (M) då.
Ärendet återremitterades senare då konsekvensanalyser behövde kompletteras och förslaget väntas återigen att tas upp i kommunfullmäktige.
Flera föreningar är nu oroliga för att det kan innebära flera negativa konsekvenser.
– Utifrån ett föräldraperspektiv är jag orolig att barnen inte kommer att kunna testa flera olika idrotter om avgifterna höjs och varje familj tvingas betala mer. Jag vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet testa sig fram, men det kommer de inte kunna göra om föräldrarna måste betala mer, säger Terese Dahl, ledare i Bohus Gymnastikförening.

Ännu mer exkluderade

Gunilla Wallengren är vice ordförande i Bohus IF och ordförande i DHR Ale. Hon befarar att personer med rörelsenedsättning kommer att bli ännu mer exkluderade i samhället.
– Det är en grupp som inte tillhör det högre ekonomiska skiktet i samhället. De får i dagsläget vända på varenda krona och under coronapandemin var det många som mådde dåligt, vilket ledde till fler insatser från kommunen. Så kommer det att bli om det här förslaget går igenom och det kommer att kosta kommunen väldigt mycket pengar, säger hon.
Hidajet Hadzic från Bohus Taekwon-Do brinner för att barn och ungdomar inte ska hamna snett.
– Tar kommunen bort nolltaxan betyder det att vi kommer att få höja avgiften för våra barn och ungdomar. Föräldrarna kanske inte har råd med det och då kommer fler ungdomar hamna på gatan. Jag vill hålla dem inomhus i träning, säger han.

Argument so inte håller

Alekuriren har tidigare kartlagt hur det ser ut i andra kommuner i Göteborgsområdet och då framgick det att flera har slopat nolltaxan – ett argument som inte håller, enligt Gunilla Wallengren.
– Varför måste Ale göra samma sak som alla andra kommuner i Göteborgsregionen? Vi kan vara ett bevis på att det går att lösa, utan att slopa nolltaxan. Det är bättre att kunna slå sig för bröstet och säga att man gör något bra för föreningslivet. 1,9 miljoner kronor är inte mycket pengar jämfört med vad det kommer att kosta om många kommuninvånare exkluderas.
Oppositionen har också riktat stark kritik mot förslaget. Lena Orstadius (S) är bekymrad.
– Varför väljer man att ta bort nolltaxan nu? Vi vet att 2024 kommer att bli ett ekonomiskt tufft år, men man måste se över om det här verkligen är rätt åtgärd. Jag tycker inte att man har sett över vilka konsekvenser ett sådant beslut kan medföra.